ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 45 (3)
Cilt: 45  Sayı: 3 - Nisan 2017
EDITÖRYAL YORUM
1.
Daha düşük daha iyi mi? En düşük en iyi mi?
Is lower better? Is lowest the best?
Lale Tokgözoğlu
PMID: 28429686  doi: 10.5543/tkda.2017.30377  Sayfalar 211 - 213

2.
Postural ortostatik taşikardi: Eşlik eden durumların ayrıntılı araştırılmasını gereken bir sendrom
Postural orthostatic tachycardia: A syndrome requiring detailed search for associated conditions
Farid Aliyev
PMID: 28429687  doi: 10.5543/tkda.2017.77943  Sayfalar 214 - 216
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Anemi ve kalp yetersizliği; eritropoiezi uyaran ajanların hala bir rolü var mı?
Anaemia and heart failure: is there still a role for erythropoiesis-stimulating agents?
Massimo Volpe, Vittoria Mastromariona
PMID: 28429688  doi: 10.5543/tkda.2016.50249  Sayfalar 217 - 218

ARAŞTIRMA
4.
Birincil ön duvar ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda V4-V6 derivasyonlardaki parçalanmış QRS ile sol ventrikül apeksi trombüsü arasındaki ilişki
Relationship between fragmented QRS complexes in leads V4-V6 and left ventricular apical thrombus formation in patients presenting with first acute anterior myocardial infarction
Erkan Baysal, Cengiz Burak, Barış Yaylak, Bernas Altıntaş, Önder Öztürk, Hacı Çiftçi, Rojhat Altındağ, Serdar Söner
PMID: 28429689  doi: 10.5543/tkda.2017.03753  Sayfalar 219 - 226

5.
Çocuklarda postüral ortostatik taşikardi sendromu, uygunsuz sinüs taşikardisi ve vazovagal senkop tanı ve tedavisindeki deneyimlerimiz
Our experience in the diagnosis and treatment of postural orthostatic tachycardia syndrome, vasovagal syncope, and inappropriate sinus tachycardia in children
Sezen Ugan Atik, Reyhan Dedeoglu, Aida Koka, Funda Oztunc
PMID: 28429690  doi: 10.5543/tkda.2017.36517  Sayfalar 227 - 234

6.
Akut miyokart enfarktüslü hastalarda yüksek doz atorvastatin ile yüksek doz rosuvastatinin oksidatif stres üzerine etkilerinin karşılaştırılması: Bir pilot çalışma
Comparison of the effects of high-dose atorvastatin and high-dose rosuvastatin on oxidative stress in patients with acute myocardial infarction: A pilot study
Celal Kilit, Fatma Emel Koçak, Türkan Paşalı Kilit
PMID: 28429691  doi: 10.5543/tkda.2017.22792  Sayfalar 235 - 243

7.
Biküspit aort kapaklı hastalarda pulmoner arter ve sağ ventrikül fonksiyonları
Pulmonary artery and right ventricle function in patients with bicuspid aortic valve
Çetin Geçmen, Gamze Babür Güler, Suzan Hatipoğlu, Muzaffer Kahyaoğlu, Murat Çap, Servet İzci, Çağatay Önal, Emrah Erdoğan, Aykun Hakgör, Özkan Candan, Arzu Kalaycı, Tuba Unkun, İbrahim Akın İzgi
PMID: 28429692  doi: 10.5543/tkda.2017.86060  Sayfalar 244 - 253

8.
Hastane dışında kalp durması olan hastalarda nörolojik iyi durumla hayatta kalımı belirleyen etmenler: Üçüncü basamak hastane tecrübesi
Predictors of neurologically favorable survival among patients with out-of-hospital cardiac arrest: A tertiary referral hospital experience
Kevser Gülcihan Balcı, Mustafa Mücahit Balci, Fatih Şen, Mehmet Kadri Akboğa, Erol Kalender, Samet Yılmaz, Orhan Maden, Hatice Selçuk, Timur Selçuk, Ahmet Temizhan
PMID: 28429693  doi: 10.5543/tkda.2017.68480  Sayfalar 254 - 260

9.
Türkiye’deki ulusal ailevi hiperkolesterolemi kayıt çalışmalarının temel ve tasarımı: A-HIT1 ve A-HIT2 çalışmaları
The rationale and design of the national familial hypercholesterolemia registries in Turkey: A-HIT1 and A-HIT2 studies
Meral Kayıkçıoğlu, Lale Tokgözoğlu
PMID: 28429694  doi: 10.5543/tkda.2017.25800  Sayfalar 261 - 267

OLGU BILDIRISI
10.
Nebivolole bağlı likenoid tip kutenöz hiperpigmentasyon
Lichenoid type cutaneous hyperpigmentation induced by nebivolol
Abdullah Nabi Aslan, Murat Can Güney, Murat Akçay, Telat Keleş, Engin Bozkurt
PMID: 28429695  doi: 10.5543/tkda.2016.02151  Sayfalar 268 - 270

11.
Holter monitörizasyonu ile teşhis edilen ve soğuk bası testi ile tasdik edilen varyant anjina nedenli polimorfik ventriküler taşikardi
Polymorphic ventricular tachycardia due to variant angina diagnosed on Holter monitoring and confirmed with cold pressor test
Semi Öztürk, Tuğba Aktemur, Muhsin Kalyoncuoglu, Gündüz Durmuş, Mehmet Can
PMID: 28429696  doi: 10.5543/tkda.2016.55874  Sayfalar 271 - 274

12.
Hipertiroidiye bağlı geri dönüşümlü birinci derece atriyoventriküler blok
Reversible first-degree atrioventricular block due to hyperthyroidism
Aksüyek Savaş Çelebi, Basri Amasyalı
PMID: 28429697  doi: 10.5543/tkda.2016.66179  Sayfalar 275 - 277

13.
Sol ana koroner arter hastalığı eşdeğeri mikrovasküler fonksiyon bozukluğu
Coronary microvascular dysfunction equivalent to left main coronary artery disease
Cafer Panç, Mehmet Kocaağa, Onur Erdoğan, Remzi Sarıkaya, Sabahattin Umman
PMID: 28429698  doi: 10.5543/tkda.2016.02317  Sayfalar 278 - 280

14.
Subklavyen çalma sendromunun sol ön inen arter akımı üzerine etkisinin niceliksel değerlendirilmesi
Quantitative assessment of the effect of subclavian steal syndrome on left anterior descending artery flow
Hasan Arı, Selma Arı, Sencer Camcı, Alper Karakuş, Mehmet Melek
PMID: 28429699  doi: 10.5543/tkda.2016.84722  Sayfalar 281 - 282

15.
Alt ekstremite damar içi girişiminden sonra oluşan alt ekstremite paralizisi
Acute lower extremity paralysis after lower extremity endovascular intervention
Semi Öztürk, Muhsin Kalyoncuoğlu, Gündüz Durmuş, Adem Topçu, Mehmet Can
PMID: 28429700  doi: 10.5543/tkda.2016.68202  Sayfalar 283 - 285

DAVETLI DERLEME
16.
Mikrobiyota ve metabolik sendrom
Microbiota and metabolic syndrome
Yüksel Altuntaş, Adnan Batman
PMID: 28429701  doi: 10.5543/tkda.2016.72461  Sayfalar 286 - 296

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
Sol atriyal apendiksten kaynaklanan paroksizmal atriyum fibrilasyonunun kriyobalon tekniği ile başarılı ablasyonu
Successful ablation of paroxysmal atrial fibrillation originating in left atrial appendage with single shot cryoballoon technique
Uğur Canpolat, Banu Evranos, Nihan Bahadır, Hikmet Yorgun, Kudret Aytemir
PMID: 28429702  doi: 10.5543/tkda.2016.79595  Sayfa 297
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Lead perforasyonu olan hastada multimodal görüntüleme
Multimodality imaging in a patient with lead perforation
Yalcin Velibey, Ahmet Ilker Tekkesin, Ahmet Taha Alper, Sinan Sahin
PMID: 28429703  doi: 10.5543/tkda.2016.58701  Sayfa 298
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

19.
Mitral stenozu taklit eden dev sol atriyal multikavite kitle
Huge multicavitated left atrial mass mimicking mitral stenosis
Sefa Ünal, Burak Açar, Ahmet Göktuğ Ertem, Çağrı Yayla, Omaç Tüfekçioğlu
PMID: 28429704  doi: 10.5543/tkda.2016.24373  Sayfa 299
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

20.
Akut anteriyor miyokart enfarktüsle başvuran yetişkin hastada koroner anjiyografi esnasında tanı konulan ciddi aort koarktasyonu
A severe aortic coarctation newly diagnosed during cardiac catheterisation in an adult presenting with acute anterior myocardial infarction
Alparslan Kilic, Ibrahim Etem Celik, Mustafa Duran, Sani Namik Murat
PMID: 28429705  doi: 10.5543/tkda.2016.69804  Sayfa 300
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
21.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 301
Makale Özeti |Tam Metin PDF



Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı Arama



Copyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi