ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488

50. Cilt | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivleri

50. Cilt

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2022'de 50. Cildini Yayınlıyor

Bu yıl Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nin 50. cildini yayınladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyarız.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi uluslararası, hakemli ve açık erişimli dergidir.

Dergi PubMed Medline, Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, EMBASE, EBSCO, DOAJ ve TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin’de indekslenmektedir.

Web of Science arşiv verilerine göre dergiye gönderilen makalelerin çoğunlukla Türkiye, ABD, İran, İngiltere ve İspanya’dan olduğu görülmektedir.

Dergi kardiyovasküler alandaki araştırmaları, olguları, derlemeleri, ilgi çekici görüntü makalelerini, editöryel yorumları, editöre mektupları, haberleri, kılavuzları, yönetmelikleri ve ulusal kardiyoloji kongrelerinde sunulan bildiri özetlerini yayınlamaktadır.

Değerlendirme ve yayın süreçlerinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yayınlanmış içeriklerimizin tamamına internet sitemizden ücretsiz olarak erişebilirsiniz: www.archivestsc.comJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi