ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488

İndexler | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivleri

İndexler

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nde yayınlanan makaleler doçentlik başvurularında aşağıdaki kriterleri karşılamaktadır.

Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (SCI Expanded dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

Ulusal Makale
a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

Bu Dergi aşağıdaki özet ve içerik verilerini kapsamaktadır:

Emerging Sources Citation Index - ESCI

PubMed

Europe PMC

DOAJ

EMBASE

SCOPUS

EBSCO

China National Knowledge Infrastructure (CNKI)

Tübitak Ulakbim TR Index

GENAMICS

Research4life

Hinari

SCILIT

OUCIJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi