ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488

Amaç ve Kapsam | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivleri

Amaç ve Kapsam

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (Turk Kardiyol Dern Ars) bilimsel, açık erişimli bir dergi olup Türk Kardiyoloji Derneği’nin yayın organıdır. Dergi bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine uygun olarak yayın yapmaktadır. Dergi Ocak, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık olmak üzere yılda 8 sayı olarak yayınlanmakta olup yayın dili İngilizce ve Türkçedir. 

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, kardiyak ve kardiyovasküler hastalıklar ile ilgili bütün alanlarda en üst düzeyde bilimsel makaleler yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi kardiyovasküler alandaki araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, olgu görüntülerini, editöryel yorumları, editöre mektupları, haberleri, kılavuzları, yönetmelikleri ve ulusal kardiyoloji kongrelerinde sunulan bildiri özetlerini yayınlar.

Derginin kapsamı koroner arter hastalıkları, kalp kapakçığı hastalıkları, aritmi, kalp yetmezliği, hipertansiyon, doğumsal kalp hastalıkları, kardiyovasküler cerrahi, temel bilimler ve görüntüleme teknikleri ile ilgili bütün alanları içermektedir.

Derginin hedef kitlesi kardiyoloji alanında çalışan ve bu konularla ilgilenen uzmanlar, araştırmacılar ve profesyonellerden oluşmaktadır.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi; Web of Science – Emerging Sources Citation Index, PubMed Medline, Europe PMC, Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EMBASE, EBSCO, CNKI ve TUBITAK ULAKBIM TR Dizin tarafından dizinlenmektedir.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)World Association of Medical Editors (WAME)Council of Science Editors (CSE)Committee on Publication Ethics (COPE)European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice)  ilkelerini benimsemiştir.

Derginin tüm masrafları Türk Kardiyoloji Derneği tarafından karşılanmaktadır. Makale değerlendirme ve yayın işlemlerinin hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler  www.archivestsc.com sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir. Makale yükleme ve değerlendirmeyle ilgili sorularınız için arsiv@tkd.org.tr adresiyle iletişim kurabilirsiniz. 

Reklam Politikası
Archives of the Turkish Society of Cardiology Baş Editörün onayı ile derginin web sitesinde reklam görselleri yayınlayabilir. Potansiyel reklam verenler, Editöryal Ofis’le iletişime geçmelidir. Reklam verenlerin editoryal kararlar veya derginin reklam politikaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Derginin, makalenin veya makalenin yazarlarının zımni onayını önlemek için; reklamlar, ürünü veya hastalık durumunu ele alan makalelerle birlikte yayınlanmazlar.

Sorumluluk Reddi
Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Türk Kardiyoloji Derneği, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Dernek, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Açık Erişim Beyanı
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, yayın modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin yayınlanan tüm içeriği ücretsiz olarak www.archivestsc.com adresinde erişime açıktır. Yazarlar Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nde yayınlanmış makalelerinin telifini elinde tutar. Derginin içeriği Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) ile lisanslanmaktadır. Söz konusu lisans, üçüncü tarafların içeriği uygun şekilde atıf vermek koşuluyla, yalnızca ticari olmayan amaçlarla paylaşımına izin vermektedir. İçeriğin uyarlanması ve değiştirilmesine izin verilmemektedir.

Sahibi: Türk Kardiyoloji Derneği
Adres: Çobançeşme Sanayi Cad., No: 11, Nish İstanbul, A Blok, No: 47-48, 34196, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (212) 221 17 30 / +90 (212) 221 17 38
Faks: +90 (212) 221 17 54
Mailtkd@tkd.org.tr

Editör: Dilek Ural
Adres: Çobançeşme Sanayi Cad., No: 11, Nish İstanbul, A Blok, No: 47-48, 34196, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul, Türkiye
Faks: +90 (212) 221 17 54
Mailarsiv@tkd.org.tr

Yayıncı : Kare Yayıncılık
Adres : Göztepe Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 200 Da: 2 Göztepe, Kadıköy, İstanbul
Telefon : +90 (216) 550 61 11
Mail : kare@karepb.comJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi