ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488

Bibliyografik Ayrıntılar | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivleri

Bibliyografik Ayrıntılar

Dergi Adı
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi

Dergi Kısaltması
Turk Kardiyol Dern Ars

Yayın Sıklığı
Yılda 8 sayı

Yayınlanan Ülke
Türkiye

Yayın Dili
Türkçe, İngilizce

Print ISSN
1016-5169

Electronic ISSN
1308-4488

NLM Unique ID
9426239Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi