ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Anemi ve kalp yetersizliği; eritropoiezi uyaran ajanların hala bir rolü var mı? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 217-218 | DOI: 10.5543/tkda.2016.50249

Anemi ve kalp yetersizliği; eritropoiezi uyaran ajanların hala bir rolü var mı?

Massimo Volpe, Vittoria Mastromariona
Sapienza Üniversitesi, Kardiyoloji, Klinik ve Moleküler Tıp Bölümü, Roma Sant'Andrea Hastanesi, Roma, İtalya

Anahtar Kelimeler: Anemi, kalp yetersizliği, eritropoiezi

Anaemia and heart failure: is there still a role for erythropoiesis-stimulating agents?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Massimo Volpe, Vittoria Mastromariona. Anaemia and heart failure: is there still a role for erythropoiesis-stimulating agents?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 217-218

Sorumlu Yazar: Massimo Volpe, Italy
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi