ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Hipertiroidiye bağlı geri dönüşümlü birinci derece atriyoventriküler blok [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 275-277 | DOI: 10.5543/tkda.2016.66179

Hipertiroidiye bağlı geri dönüşümlü birinci derece atriyoventriküler blok

Aksüyek Savaş Çelebi, Basri Amasyalı
TOBB ETU Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı,Ankara

Hipertiroidi çoğunlukla taşiaritmilere neden olmaktadır. Hipertiroidiye bağlı geri dönüşümlü atriyoventriküler (AV) blok nadirdir. Bu yazıda, hipertiroidizmin neden olduğu ve antitiroid tedaviyle düzelen atriyoventriküler bloklu olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Atriyoventriküler blok, baş dönmesi, hipertiroidi.

Reversible first-degree atrioventricular block due to hyperthyroidism

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aksüyek Savaş Çelebi, Basri Amasyalı. Reversible first-degree atrioventricular block due to hyperthyroidism. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 275-277

Sorumlu Yazar: Aksüyek Savaş Çelebi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi