ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 301-301

Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar

Ertan Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Kardiyoloji, yayınlar, yorumlar

Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertan Ural. Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 301-301

Sorumlu Yazar: Ertan Ural, Türkiye
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi