ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Nebivolole bağlı likenoid tip kutenöz hiperpigmentasyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 268-270 | DOI: 10.5543/tkda.2016.02151

Nebivolole bağlı likenoid tip kutenöz hiperpigmentasyon

Abdullah Nabi Aslan1, Murat Can Güney2, Murat Akçay2, Telat Keleş2, Engin Bozkurt2
1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği,ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Kutanöz hiperpigmentasyon steroid dışı antienflamatuvar ilaçlar, beta blokerler ve tetrasiklinler gibi birçok ilacın sık ve iyi tanınan bir yan etkisidir. Bildiğimiz kadarıyla literatürde nebivolole bağlı ciltte renk değişikliği olan herhangi bir olgu yoktur. Bu yazıda, nebivolol kullanmaya başladıktan üç ay sonra ortaya çıkan ve ilacı kestikten sonra azalan likenoid tip kutanöz hiperpigmentasyonlu 46 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Bu durumun terapötik dozlarda kullanılan nebivolol tedavisine bağlı olduğunu düşündük.

Anahtar Kelimeler: Beta bloker, kutanöz hiperpigmentasyon, like- noid, nebivolol; yan etki.

Lichenoid type cutaneous hyperpigmentation induced by nebivolol

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdullah Nabi Aslan, Murat Can Güney, Murat Akçay, Telat Keleş, Engin Bozkurt. Lichenoid type cutaneous hyperpigmentation induced by nebivolol. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 268-270

Sorumlu Yazar: Abdullah Nabi Aslan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi