ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Akut anteriyor miyokart enfarktüsle başvuran yetişkin hastada koroner anjiyografi esnasında tanı konulan ciddi aort koarktasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 300-300 | DOI: 10.5543/tkda.2016.69804

Akut anteriyor miyokart enfarktüsle başvuran yetişkin hastada koroner anjiyografi esnasında tanı konulan ciddi aort koarktasyonu

Alparslan Kilic, Ibrahim Etem Celik, Mustafa Duran, Sani Namik Murat
Anakara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Aort koarktasyonu, akut koroner sendrom, koroner anjiyoplasti.

A severe aortic coarctation newly diagnosed during cardiac catheterisation in an adult presenting with acute anterior myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alparslan Kilic, Ibrahim Etem Celik, Mustafa Duran, Sani Namik Murat. A severe aortic coarctation newly diagnosed during cardiac catheterisation in an adult presenting with acute anterior myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 300-300

Sorumlu Yazar: Alparslan Kilic, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi