ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Mitral stenozu taklit eden dev sol atriyal multikavite kitle [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 299-299 | DOI: 10.5543/tkda.2016.24373

Mitral stenozu taklit eden dev sol atriyal multikavite kitle

Sefa Ünal, Burak Açar, Ahmet Göktuğ Ertem, Çağrı Yayla, Omaç Tüfekçioğlu
Ankara Türkiye Yüksek Ihtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Anahtar Kelimeler: Dev sol atrial kitle, mitral stenoz, multikavite kitle.

Huge multicavitated left atrial mass mimicking mitral stenosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sefa Ünal, Burak Açar, Ahmet Göktuğ Ertem, Çağrı Yayla, Omaç Tüfekçioğlu. Huge multicavitated left atrial mass mimicking mitral stenosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 299-299

Sorumlu Yazar: Sefa Ünal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi