ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Subklavyen çalma sendromunun sol ön inen arter akımı üzerine etkisinin niceliksel değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 281-282 | DOI: 10.5543/tkda.2016.84722

Subklavyen çalma sendromunun sol ön inen arter akımı üzerine etkisinin niceliksel değerlendirilmesi

Hasan Arı, Selma Arı, Sencer Camcı, Alper Karakuş, Mehmet Melek
Bursa Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa, Türkiye

Fraksiyone akım rezervi tekniği kullanılarak niceliksel değerlendirilen ve tedavi edilen subklaviyan çalma sendromu bulunan hasta sunuldu. Koroner çalma sendromu olan hastalarda anjina semptomlarının giderilmesi açısından tedavi stratejileri tartışmalıdır, tedavi stratejisinin seçimi nicel değerlendirmeye göre yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter by-pass greft, koroner çalma, subklavyen arter darlığı.Quantitative assessment of the effect of subclavian steal syndrome on left anterior descending artery flow

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hasan Arı, Selma Arı, Sencer Camcı, Alper Karakuş, Mehmet Melek. Quantitative assessment of the effect of subclavian steal syndrome on left anterior descending artery flow. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 281-282

Sorumlu Yazar: Hasan Arı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi