ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Sol atriyal apendiksten kaynaklanan paroksizmal atriyum fibrilasyonunun kriyobalon tekniği ile başarılı ablasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 297-297 | DOI: 10.5543/tkda.2016.79595

Sol atriyal apendiksten kaynaklanan paroksizmal atriyum fibrilasyonunun kriyobalon tekniği ile başarılı ablasyonu

Uğur Canpolat, Banu Evranos, Nihan Bahadır, Hikmet Yorgun, Kudret Aytemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Atriyum fibrilasyonu, sol atriyal apendiks, kriyobalon.

Successful ablation of paroxysmal atrial fibrillation originating in left atrial appendage with single shot cryoballoon technique

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Canpolat, Banu Evranos, Nihan Bahadır, Hikmet Yorgun, Kudret Aytemir. Successful ablation of paroxysmal atrial fibrillation originating in left atrial appendage with single shot cryoballoon technique. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 297-297

Sorumlu Yazar: Uğur Canpolat, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi