ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Mikrobiyota ve metabolik sendrom [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 286-296 | DOI: 10.5543/tkda.2016.72461

Mikrobiyota ve metabolik sendrom

Yüksel Altuntaş, Adnan Batman
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Metabolizma Kliniği

İnsan gastrointestinal sisteminde bulunan bakterilerin çeşitli hastalıkların patogenezinde ve tedavisinde rol aldığı son 10 yılda ortaya çıkmış ve konu yoğun ilgi odağı olmuştur. Dünyada teknolojik gelişmeler ve tedavi seçeneklerinin artmasına rağmen diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalıklar hızla artmaktadır. Faydalı bakterilerin azalıp zararlı bakterilerin artması olarak adlandırılan mikrobiyal disbiyozisin diyabet, obezite, metabolik sendrom ve ateroskleroz ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Mikrobiyal disbiyozisde karbonhidrat ve proteinlerin fermantasyonu yolu ile zararlı metabolitler artmakta ve safra asitlerinin bileşiminde değişiklikler oluşmaktadır. Tüm bu nedenlerin sonucunda insülin direnci yolakları aktive olarak hem obezite ve diyabet, hem de ateroskleroz süreci hızlanmaktadır. Prebiyotik ve probiyotik gıdalarla probiyotik ajanları içeren sağlıklı beslenme önerileri, metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde gelecek vaat etmektedir.

Anahtar Kelimeler: mikrobiyota, metabolik sendrom, x

Microbiota and metabolic syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yüksel Altuntaş, Adnan Batman. Microbiota and metabolic syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 286-296

Sorumlu Yazar: Yüksel Altuntaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi