ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Daha düşük daha iyi mi? En düşük en iyi mi? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 211-213 | DOI: 10.5543/tkda.2017.30377

Daha düşük daha iyi mi? En düşük en iyi mi?

Lale Tokgözoğlu
Hacettepe Ünv. Tıp fak. Kardiyoloji AD, Ankara

Anahtar Kelimeler: LDL-kolesterol, PCSK9 inhibitörleri, Kardiyovasküler olaylar

Is lower better? Is lowest the best?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Lale Tokgözoğlu. Is lower better? Is lowest the best?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 211-213

Sorumlu Yazar: Lale Tokgözoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi