ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Holter monitörizasyonu ile teşhis edilen ve soğuk bası testi ile tasdik edilen varyant anjina nedenli polimorfik ventriküler taşikardi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 271-274 | DOI: 10.5543/tkda.2016.55874

Holter monitörizasyonu ile teşhis edilen ve soğuk bası testi ile tasdik edilen varyant anjina nedenli polimorfik ventriküler taşikardi

Semi Öztürk1, Tuğba Aktemur2, Muhsin Kalyoncuoglu1, Gündüz Durmuş1, Mehmet Can1
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Ersoy Hastanesi

Elli iki yaşındaki erkek hastaya inatçı ve gece tekrarlayan göğüs ağrısı nedeniyle başka bir merkezde koroner anjiyografi yapılmış ve koroner arterleri normal bulunmuş, hasta kas spazmı giderici ilaçlar ile taburcu edilmiş. Semptomları devam eden hastaya yapılan 24 saat Holter monitorizasyonunda dev ST yükselmesi ve polimorfik ventriküler taşikardi saptandı. Kateterizasyon laboratuvarında uygulanan soğuk bası testi de polimorfik ventriküler taşikardi ile sonuçlandı. Hastaya nifedipine başlandı ve Holter monitorizasyonu ile olaysız olarak takip edildi. Olgu sunumumuz gece tekrarlayıcı göğüs ağrısı olan hastalarda 24 saatlik ritm holteri değerlendirmesinin ve soğuk bası testinin yararını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Holter monitorizasyonu, polimorfik ventriküler taşikardi, varyant anjina.

Polymorphic ventricular tachycardia due to variant angina diagnosed on Holter monitoring and confirmed with cold pressor test

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Semi Öztürk, Tuğba Aktemur, Muhsin Kalyoncuoglu, Gündüz Durmuş, Mehmet Can. Polymorphic ventricular tachycardia due to variant angina diagnosed on Holter monitoring and confirmed with cold pressor test. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 271-274

Sorumlu Yazar: Semi Öztürk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi