ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Sol ana koroner arter hastalığı eşdeğeri mikrovasküler fonksiyon bozukluğu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 278-280 | DOI: 10.5543/tkda.2016.02317

Sol ana koroner arter hastalığı eşdeğeri mikrovasküler fonksiyon bozukluğu

Cafer Panç1, Mehmet Kocaağa2, Onur Erdoğan1, Remzi Sarıkaya1, Sabahattin Umman1
1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Yalova Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Yalova

Koroner mikrovasküler fonksiyon bozukluğu (Kardiyak Sendrom X), koroner arterlerde önemli darlık olmaksızın, miyokart iskemisi kanıtı ile birlikte tipik anjina ile seyreden bir klinik tablodur. Miyokart iskemisi şüphesi ile yapılan koroner anjiyografilerin %50’si normal ya da normale yakın bulunmaktadır. Burada, efor testinde sol ana koroner hastalığı veya çok damar hastalığı düşündüren hipotansiyon ve ST segment çökmesi saptanan, ancak koroner anjiyografisi normal olan, koroner akım rezervi ölçümünde ciddi mikrovasküler fonksiyon bozukluğu saptanan bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Koroner akım rezervi, koroner mikrovasküler disfonksiyon, normal koroner arterler.

Coronary microvascular dysfunction equivalent to left main coronary artery disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cafer Panç, Mehmet Kocaağa, Onur Erdoğan, Remzi Sarıkaya, Sabahattin Umman. Coronary microvascular dysfunction equivalent to left main coronary artery disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 278-280

Sorumlu Yazar: Cafer Panç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi