ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Postural ortostatik taşikardi: Eşlik eden durumların ayrıntılı araştırılmasını gereken bir sendrom [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 214-216 | DOI: 10.5543/tkda.2017.77943

Postural ortostatik taşikardi: Eşlik eden durumların ayrıntılı araştırılmasını gereken bir sendrom

Farid Aliyev
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Kalp ve Damar Merkezi, Bakü, Azerbaycan

Anahtar Kelimeler: Uygunsuz sinüs taşikardisi, Postural ortostatik taşikardi, Vazovagal senkop

Postural orthostatic tachycardia: A syndrome requiring detailed search for associated conditions

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Farid Aliyev. Postural orthostatic tachycardia: A syndrome requiring detailed search for associated conditions. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 214-216

Sorumlu Yazar: Farid Aliyev, Azerbaijan
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi