ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Alt ekstremite damar içi girişiminden sonra oluşan alt ekstremite paralizisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 283-285 | DOI: 10.5543/tkda.2016.68202

Alt ekstremite damar içi girişiminden sonra oluşan alt ekstremite paralizisi

Semi Öztürk1, Muhsin Kalyoncuoğlu1, Gündüz Durmuş1, Adem Topçu2, Mehmet Can1
1Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Radyoloji Kliniği

Altmış bir yaşında erkek hastaya çoklu stent yerleştirme ile her iki alt ekstremiteye başarılı perkütan revaskularizasyon yapıldı. Hasta anjiyografi masasından kaldırılırken sağ alt ekstremitede paralizi olduğu farkedildi. Lumbasakral sinir ağına bası yapan hematom hayati bir komplikasyon olabileceğinden bilgisayarlı tomografi çekildi. Tomografi gergin mesane çıkıntısının stent strutları üzerine bası yaptığını gösterdi. Foley kateter yerleştirilmesinden sonra durum düzeldi ve hasta olaysız olarak taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Mesane, femoral sinir, paralizi, perifer arter hastalığı; uriner retansiyon.

Acute lower extremity paralysis after lower extremity endovascular intervention

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Semi Öztürk, Muhsin Kalyoncuoğlu, Gündüz Durmuş, Adem Topçu, Mehmet Can. Acute lower extremity paralysis after lower extremity endovascular intervention. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 283-285

Sorumlu Yazar: Semi Öztürk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi