ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Lead perforasyonu olan hastada multimodal görüntüleme [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 298-298 | DOI: 10.5543/tkda.2016.58701

Lead perforasyonu olan hastada multimodal görüntüleme

Yalcin Velibey1, Ahmet Ilker Tekkesin1, Ahmet Taha Alper1, Sinan Sahin2
1Siyami Ersek Göğüs ve Kalp-damar Cerrahisi Merkezi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniğ, Istanbul Türkiye
2Siyami Ersek Göğüs ve Kalp-damar Cerrahisi Merkezi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniğ, Istanbul Türkiye

Anahtar Kelimeler: Yaşlı hasta, lead perforasyonu, multimodal görüntüleme.Multimodality imaging in a patient with lead perforation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yalcin Velibey, Ahmet Ilker Tekkesin, Ahmet Taha Alper, Sinan Sahin. Multimodality imaging in a patient with lead perforation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 298-298

Sorumlu Yazar: Yalcin Velibey, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi