ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Biküspit aort kapaklı hastalarda pulmoner arter ve sağ ventrikül fonksiyonları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 244-253 | DOI: 10.5543/tkda.2017.86060

Biküspit aort kapaklı hastalarda pulmoner arter ve sağ ventrikül fonksiyonları

Çetin Geçmen1, Gamze Babür Güler2, Suzan Hatipoğlu3, Muzaffer Kahyaoğlu1, Murat Çap1, Servet İzci1, Çağatay Önal1, Emrah Erdoğan1, Aykun Hakgör1, Özkan Candan1, Arzu Kalaycı1, Tuba Unkun1, İbrahim Akın İzgi1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi,kardiyoloji,i̇stanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi,Kardiyoloji,İstanbul
3İstanbul Emsey Hastanesi,Kardiyoloji,İstanbul

AMAÇ
Biküspit aort kapağı, valvulogenez sırasında anormal aorti kapakçık oluşumu sonucunda ortaya çıkan gelişimsel bir anomalidir. Bu çalışmada, biküspit aort kapak hastalığının pulmoner arter ve çıkan aortaya etkileri, bu durumun sağ ve sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları üzerine etkisi değerlendirildi.

YÖNTEMLER
Çalışmaya 66 hasta dahil edildi. Pulmoner arter en yüksek çapı (PAD), pulmoner anulusun 1 cm distalinden ölçüldü. Sol ventrikül (LV) erken diyastolik hızı, örnek hacim anulusa yerleştirilerek elde edildi. Sol ventrikül (LV) erken diyastolik hız (E’), doku Doppler görüntüleme tekniği kullanılarak ve örnek hacim anulusa yerleştirilerek elde edildi. Sağ ventrikül (RV) pik global strain hızı sistol (RV-SRS), erken diyastol (RV-SRE) ve geç diyastolde (RV-SRA) ölçüldü.

BULGULAR
Hastaların %40.9’u (n=27) kadın ve ortalama yaşları 35±11’di. Sağ ventrikül sistolik pik global strain hızı (β=-0.781, t=-2.723; p=0.010) ve log-LV E’ (β=-2.996, t=-5.405; p=<0.001) değerlerinin çıkan aorta çapı ile negatif, log-PAD (β=4.861, t=3.052; p=0.005) değerlerinin ise pozitif ve bağımsız ilişkili olduğu saptandı.

SONUÇ
Biküspit aort kapaklı hastalarda çıkan aort çapı ile pulmoner arter çapı arasında pozirtif bir korelason olduğunu ve RV strain hızı ve LV diyastolik parametrelerinin kapak hastalığı gelişmeden önce etkilendiğini saptadık.

Anahtar Kelimeler: Aort kapak, biküspit, strain hızı.

Pulmonary artery and right ventricle function in patients with bicuspid aortic valve

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Çetin Geçmen, Gamze Babür Güler, Suzan Hatipoğlu, Muzaffer Kahyaoğlu, Murat Çap, Servet İzci, Çağatay Önal, Emrah Erdoğan, Aykun Hakgör, Özkan Candan, Arzu Kalaycı, Tuba Unkun, İbrahim Akın İzgi. Pulmonary artery and right ventricle function in patients with bicuspid aortic valve. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 244-253

Sorumlu Yazar: Muzaffer Kahyaoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi