ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 52 (1)
Cilt: 52  Sayı: 1 - Ocak 2024
ARAŞTIRMA
1.
Deprem Bölgesinde Deprem Öncesi ve Deprem Sonrası İlk Aydaki Akut Koroner Sendromların Karşılaştırılması: Tek Merkezli Retrospektif Bir Analiz
Comparison of Acute Coronary Syndromes in the Earthquake Zone before and in the First Month after the Earthquake: A Single-center and Retrospective Analysis
Fuat Polat, Ünal Öztürk
PMID: 38221835  doi: 10.5543/tkda.2023.98033  Sayfalar 1 - 9

2.
Transkateter Aort Kapağı İmplantasyonu Sonrası Mitral-Triküspit Yetersizliği Değişimi ve Bunun Mortalite ve Hospitalizasyona Etkisi
Mitral-Tricuspid Regurgitation Change After Transcatheter Aortic Valve Implantation and Its Effect on Mortality and Hospitalization
Samir Adıgözelzade, Serkan Asil, Ömer Faruk Keskin, Sıddık Erdoğan, Suat Görmel, Salim Yaşar, Serdar Fırtına, Erkan Yıldırım, Barış Buğan, Murat Çelik, Cem Barçın, Uygar Çağdaş Yüksel
PMID: 38221830  doi: 10.5543/tkda.2023.08130  Sayfalar 10 - 17

3.
Kalp Yetersizliğinin Yönetiminde Hasta Algı, Bilgi ve Adaptasyonu: Çok Merkezli, Kesitsel, Gözlemsel, Ankete Dayalı Çalışma: ADAPTATION HF
Patient Perception, Knowledge and Adaptation in The Management of Heart Failure: A Multicenter, Cross-Sectional, Observational, Questionnaire-Based Study: ADAPTATION HF
Selda Murat, Yüksel Çavuşoğlu, Mehmet Birhan Yılmaz, Özlem Yıldırımtürk, Nedret Ülvan, Ahmet Çelik, Murathan Küçük, Barış Kılıçaslan, Sanem Nalbantgil, Zerrin Yiğit, Hakan Altay
PMID: 38221834  doi: 10.5543/tkda.2023.53574  Sayfalar 18 - 26

4.
Farklı Kardiyoselektif ß-Blokerler ve Egzersiz Sırasında Abartılı Kan Basıncı Yanıtının Önlenmesi: Retrospektif Bir Kesitsel Çalışma
Different Cardio-Selective ß-Blockers and the Prevention of Exaggerated Blood Pressure Response During Exercise: A Retrospective Cross-Sectional Study
Gurbet Özge Mert, Emre Şener, Ahmet Serdar Yılmaz, Furkan Yetmiş, Ezgi Çamlı, Fatih Enes Durmaz, Muhammet Dural, Yüksel Çavuşoğlu, Selda Murat, Bülent Görenek, Kadir Uğur Mert
PMID: 38221832  doi: 10.5543/tkda.2023.73480  Sayfalar 27 - 35

5.
Enfektif Endokarditli Hastalarda Septik Emboli Gelişimini Öngörmek İçin Yeni Bir Potansiyel Biyobelirteç: Sistemik Koagulasyon İnflamasyon İndeksi
A Novel Potential Biomarker for Predicting the Development of Septic Embolism in Patients with Infective Endocarditis: Systemic Coagulation Inflammation Index
Uğur Özkan, Muhammet Gürdoğan
PMID: 38221833  doi: 10.5543/tkda.2023.30344  Sayfalar 36 - 43

6.
Avrupa Kardiyoloji Derneği’ne Üye Ülkeden Kardiyoloji Uzmanlarının Kardiyolojide Dijital Sağlık Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Bakış Açıları: Anket Sonuçları
Perspectives on the Use of Digital Health Technologies in Cardiology Among Specialists from an ESC Member Country: Results from a Survey
Duygu Koçyigit Burunkaya, Nurgül Keser, Evrim Şimşek, Serdar Bozyel, Yalçın Dalgıç, Mehmet Şeker, Yetkin Korkmaz, Arda Güler, Tufan Çınar, Mehmet Ertürk
PMID: 38221831  doi: 10.5543/tkda.2023.13660  Sayfalar 44 - 51

DERLEME
7.
Kalp Yetersizliği Tanı ve Takibinde Dijital Teknolojiler
Digital Technologies in Heart Failure Management
Evrim Şimşek, Yetkin Korkmaz, Serdar Bozyel, Arda Güler, Duygu Koçyiğit Burunkaya, Mehmet Ertürk, Nurgül Keser
PMID: 38221836  doi: 10.5543/tkda.2023.79776  Sayfalar 52 - 60

OLGU BILDIRISI
8.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Sonrası Geç Gelişen Aort Diseksiyonu
Delayed Aortic Dissection After Transcatheter Aortic Valve Implantation
Sinan Şahin, Hatice Ayça Ata Korkmaz
PMID: 38164774  doi: 10.5543/tkda.2023.26783  Sayfalar 61 - 63

9.
Dikişsiz Aort Kapak Replasmanı Sonrasında Oluşan Aorta Sağ Ventrikül Fistülünün Perkütan Yolla Başarılı Bir Şekilde Kapatılması: Olgu Sunumu
Successful Percutaneous Closure of an Aorto-right Ventricular Fistula After Sutureless Aortic Valve Replacement: A Case Report
Oğuzhan Birdal, Levent Pay, Emrah Aksakal, Ferhat Kanbay, Yavuzer Koza, Serdar Sevimli
PMID: 38221838  doi: 10.5543/tkda.2023.81524  Sayfalar 64 - 67

10.
Superior Sinüs Venosus Atriyal Septal Defektin Cerrahi Tedaviye Alternatif Olarak Perkütan Yolla Kapatılması
Percutaneous Closure of a Superior Sinus Venosus Atrial Septal Defect as an Alternative to Surgical Treatment
Nazmi Narin, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Rahmi Özdemir, Taner Şen, Kaan Yıldız, Mevlüt Demir, Mehmet Korkmaz
doi: 10.5543/tkda.2023.25755  Sayfalar 68 - 71

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
11.
Mitral ve Triküspit Kapak Cerrahisi Sonrası Sağ Atriyal Trombüsü Dışlamak için Multimodalite Görüntüleme
Multimodality Imaging to Exclude Right Atrial Thrombus Post Mitral and Tricuspid Valve Surgery
Alexandra Liakopoulou, Christos Papanastasiou, Konstantinos Theodoropoulos, Konstantinos Kouskouras, Vasilis Grosomanidis, Paschalis Tossios, Georgios Karapanagiotidis
PMID: 38221829  doi: 10.5543/tkda.2023.54600  Sayfalar 72 - 73
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Persistan Sol Süperiyor Vena Kavası Olan Bir Hastada İki Farklı Tip Atriyal Aritmi
Two Different Types of Atrial Arrhythmia in a Patient with Persistent Left Superior Vena Cava
Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Elif Hande Özcan Çetin, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu
PMID: 38221828  doi: 10.5543/tkda.2023.32970  Sayfalar 74 - 76
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
13.
Stent Optimizasyonunda Yeni Bir Teknik: Kademeli STENT PUFF İşareti ve POT PUFF İşareti
A Novel Technique for Stent Optimization: A Stepwise STENT PUFF Sign and POT PUFF Sign
Mutlu Vural, Emirhan Hancıoğlu
PMID: 38221837  doi: 10.5543/tkda.2023.58966  Sayfalar 77 - 78
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRDEN
14.
Comments on Cardiology
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Ertan Ural
PMID: 38221839  Sayfa 79
Makale Özeti |Tam Metin PDF

HAKEM LISTESI
15.
Hakemlerimize Teşekkürler
Thanks to our Reviewers

Sayfa 80
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi