ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Persistan Sol Süperiyor Vena Kavası Olan Bir Hastada İki Farklı Tip Atriyal Aritmi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 74-76 | DOI: 10.5543/tkda.2023.32970

Persistan Sol Süperiyor Vena Kavası Olan Bir Hastada İki Farklı Tip Atriyal Aritmi

Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Elif Hande Özcan Çetin, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu
Aritmi ve Elektrofizyoloji Anabilim Dalı, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek İhtisas Kalp ve Damar Binası, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Atriyal, doğumsal, çarpıntı, taşikardiTwo Different Types of Atrial Arrhythmia in a Patient with Persistent Left Superior Vena Cava

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Elif Hande Özcan Çetin, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu. Two Different Types of Atrial Arrhythmia in a Patient with Persistent Left Superior Vena Cava. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 74-76

Sorumlu Yazar: Serkan Çay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi