ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Superior Sinüs Venosus Atriyal Septal Defektin Cerrahi Tedaviye Alternatif Olarak Perkütan Yolla Kapatılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 68-71 | DOI: 10.5543/tkda.2023.25755

Superior Sinüs Venosus Atriyal Septal Defektin Cerrahi Tedaviye Alternatif Olarak Perkütan Yolla Kapatılması

Nazmi Narin1, Mehmet Ali Astarcıoğlu2, Rahmi Özdemir3, Taner Şen3, Kaan Yıldız3, Mevlüt Demir2, Mehmet Korkmaz4
1Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
3Pediatrik Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
4Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye

Superior sinüs venosus atriyal septal defekt (SVASD), superior vena kava’nın (SVK) arka duvarını oluşturan atriyal duvar ile sağ üst pulmoner venin (SÜPV) ön duvarının eksikliğinden kaynaklanır. SÜPV’nin arka duvarı normalde sol atriyuma bağlıdır. SVASD için genellikle cerrahi tavsiye edilirken, SVASD’li seçilmiş hastalarda perkütan teknik cerrahiye alternatif olabilir. SVK’nın kusurlu arka duvarının greft kaplı stent ile perkütan olarak kapatılmasını bildiriyoruz. Bunun sonucunda superior SVASD kapatıldı ve anormal SÜPV stentin arkasından sol atriyuma yeniden yönlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Atrial septal defekt, perkütan kapatma, sinüs venozus

Percutaneous Closure of a Superior Sinus Venosus Atrial Septal Defect as an Alternative to Surgical Treatment

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nazmi Narin, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Rahmi Özdemir, Taner Şen, Kaan Yıldız, Mevlüt Demir, Mehmet Korkmaz. Percutaneous Closure of a Superior Sinus Venosus Atrial Septal Defect as an Alternative to Surgical Treatment. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 68-71

Sorumlu Yazar: Nazmi Narin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi