ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Kalp Yetersizliği Tanı ve Takibinde Dijital Teknolojiler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 52-60 | DOI: 10.5543/tkda.2023.79776

Kalp Yetersizliği Tanı ve Takibinde Dijital Teknolojiler

Evrim Şimşek1, Yetkin Korkmaz2, Serdar Bozyel3, Arda Güler4, Duygu Koçyiğit Burunkaya5, Mehmet Ertürk4, Nurgül Keser2
1Ege Universitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, İstanbul, Türkiye
3Derince Egitim Ve Arastirma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Darmar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
5Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Kalp yetersizliği ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dekompansasyon nedeniyle hastaneye yatışlar mortalite artışı ile ilişkilidir. Sağlık alanında giyilebilir teknolojiler başta olmak üzere dijital teknolojilerin kullanımı artmaktadır. Hekimlerin bu cihazları hastalarında kullanması ile hastaların yakın takibi sağlanmakta ve klinik semptom vermeden ya da semptom başlangıcında dekompansasyon farkındalığını sağlayarak hastaneye yatışlar ve mortalite önlenmeye çalışılmaktadır. Bu derlemede kalp yetersizliği hastalarında kullanılan ya da kullanılabilecek olan dijital biyobelirteçler, dijital teknolojiler, uzaktan takip sistemleri ve bunların kullanılmasını destekleyen kanıtlar, yapay zekâ uygulamaları ve bunların klinik pratikte kullanımını kısıtlayan nedenler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, dijital sağlık ve teletıp, kalp yetmezliği

Digital Technologies in Heart Failure Management

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Evrim Şimşek, Yetkin Korkmaz, Serdar Bozyel, Arda Güler, Duygu Koçyiğit Burunkaya, Mehmet Ertürk, Nurgül Keser. Digital Technologies in Heart Failure Management. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 52-60

Sorumlu Yazar: Evrim Şimşek, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi