ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Dikişsiz Aort Kapak Replasmanı Sonrasında Oluşan Aorta Sağ Ventrikül Fistülünün Perkütan Yolla Başarılı Bir Şekilde Kapatılması: Olgu Sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 64-67 | DOI: 10.5543/tkda.2023.81524

Dikişsiz Aort Kapak Replasmanı Sonrasında Oluşan Aorta Sağ Ventrikül Fistülünün Perkütan Yolla Başarılı Bir Şekilde Kapatılması: Olgu Sunumu

Oğuzhan Birdal1, Levent Pay2, Emrah Aksakal3, Ferhat Kanbay1, Yavuzer Koza1, Serdar Sevimli1
1Atatürk Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Ardahan Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ardahan, Türkiye
3Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye

Sinüs valsalva anevrizma (SVA) rüptürü ve sonrasında görülen aorta-sağ ventrikül fistülü (ASVF) nadir görülen bir durumdur ve tedavi edilmediği takdirde yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahiptir. SVA rüptürünün sağ kalp boşluklarına açılması pulmoner hipertansiyon ile sonuçlanabilir. Sutureless (dikişsiz) aort kapak replasmanı sonrasında ASVF gelişen ve perkütan yolla başarılı bir şekilde tedavi edilen bir olgu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sinüs valsalva anevrizma rüptürü, trankatater kapatma, dikişssiz aort kapak replasmanı

Successful Percutaneous Closure of an Aorto-right Ventricular Fistula After Sutureless Aortic Valve Replacement: A Case Report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Oğuzhan Birdal, Levent Pay, Emrah Aksakal, Ferhat Kanbay, Yavuzer Koza, Serdar Sevimli. Successful Percutaneous Closure of an Aorto-right Ventricular Fistula After Sutureless Aortic Valve Replacement: A Case Report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 64-67

Sorumlu Yazar: Oğuzhan Birdal
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi