ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Mitral ve Triküspit Kapak Cerrahisi Sonrası Sağ Atriyal Trombüsü Dışlamak için Multimodalite Görüntüleme [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 72-73 | DOI: 10.5543/tkda.2023.54600

Mitral ve Triküspit Kapak Cerrahisi Sonrası Sağ Atriyal Trombüsü Dışlamak için Multimodalite Görüntüleme

Alexandra Liakopoulou1, Christos Papanastasiou2, Konstantinos Theodoropoulos2, Konstantinos Kouskouras3, Vasilis Grosomanidis4, Paschalis Tossios1, Georgios Karapanagiotidis1
1AHEPA Üniversite Genel Hastanesi, Kardiyotorasik Bölümü, Selanik Aristoteles Üniversitesi, Selanik, Yunanistan
2AHEPA Üniversite Genel Hastanesi 1. Kardiyoloji Bölümü, Selanik Aristoteles Üniversitesi, Selanik, Yunanistan
3AHEPA Üniversitesi Genel Hastanesi Radyoloji Bölümü, Selanik Aristoteles Üniversitesi, Selanik, Yunanistan
4Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Bölümü, Genel Üniversite Hastanesi AHEPA, Selanik Aristoteles Üniversitesi, Selanik, Yunanistan

Anahtar Kelimeler: Multimodal görüntüleme, trombüs, ekokardiyografi, kalp cerrahisi

Multimodality Imaging to Exclude Right Atrial Thrombus Post Mitral and Tricuspid Valve Surgery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alexandra Liakopoulou, Christos Papanastasiou, Konstantinos Theodoropoulos, Konstantinos Kouskouras, Vasilis Grosomanidis, Paschalis Tossios, Georgios Karapanagiotidis. Multimodality Imaging to Exclude Right Atrial Thrombus Post Mitral and Tricuspid Valve Surgery. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 72-73

Sorumlu Yazar: Konstantinos Theodoropoulos
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi