ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 51 (1)
Cilt: 51  Sayı: 1 - Ocak 2023
EDITÖRYAL YORUM
1.
Yavaş Koroner Akım: Henüz Çözülemeyen Gizemli Hastalık
Coronary Slow Flow: A mysterious disease that has not yet been clarified
Nihat Kalay, Şaban Keleşoglu
PMID: 36689287  doi: 10.5543/tkda.2023.95035  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Ürik Asitin Koroner Yavaş Akımlı Hastalarda Diyastolik Fonksiyonunun Kötüleşmesi ve Advers Sonuçlarla İlişkisi
Uric Acid Is Associated with Worsening of Diastolic Function and Adverse Outcomes in Patients with Coronary Slow Flow
Yonghong Niu, Hongju Zhang, Xiao Dong Li, Yutong Cheng, Su Wang, Qian Wang, Chayakrit Krittanawong, Edward A. El-Am, Ning Ma, Tao Sun
PMID: 36689291  doi: 10.5543/tkda.2022.32035  Sayfalar 3 - 9

3.
Ciddi Hipertrigliseridemi ile ilişkili Genetik Varyantlar: LPL, APOC2, APOA5, GPIHBP1, LMF1 ve APOE
Genetic Variants Associated with Severe Hypertriglyceridemia: LPL, APOC2, APOA5, GPIHBP1, LMF1, and APOE
Amir Hossein Abedi, Ilgın Yıldırım Şimşir, Fahri Bayram, Huseyin Onay, Su Özgür, Adam Mcintyre, Peter Toth, Robert Hegele
PMID: 36689289  doi: 10.5543/tkda.2022.98544  Sayfalar 10 - 21

4.
Ateroskleroz Şüphesi Olan Hastalarda Koroner Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografik Özelliklerinin Cinsiyete Bağlı Olarak Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi
Gender-Dependent Comparison of Coronary Computed Tomography Angiographic Characteristics among Patients with Suspected Atherosclerosis: A Single-Center Experience
Aslan Erdoğan, Eyup Özkan, Mehmet Rasih Sonsöz, Ömer Genç, Ersin Ibişoğlu, Yelda Özateş, Duygu Inan, Muhammed Mert Göksu, Yiğit Can Kartal, Ali Fuat Tekin, Berk Erdinç, Gazi Çapar, Ahmet Güler, Alev Kılıçgedik, Ali Karagöz
PMID: 36689283  doi: 10.5543/tkda.2022.75572  Sayfalar 22 - 31

5.
Hipertansif Hastalarda Renal Kan Akışını Değerlendirirken Diabetes Mellitus Unutulmamalıdır: Bir Renal Çerçeve Sayım Çalışması
Remember Diabetes Mellitus When Assessing Renal Blood Flow in Hypertensive Patients: A Renal Frame Count Study
Idris Buğra Çerik, Ferhat Dindaş, Mehmet Birhan Yılmaz
PMID: 36689284  doi: 10.5543/tkda.2022.77567  Sayfalar 32 - 39

6.
Alternatif Ajanlarla Septal Redüksiyon Tedavisinden Sonra İletim Bozuklukları ve Aritmi Riski: EVOH-DMSO ile Pilot Çalışma ve Sistematik Derleme
Conduction Disturbances and Arrhythmia Risk After Septal Reduction Therapy with Alternative Agents: A Pilot Study with EVOH-DMSO and Systematic Review
Serkan Asil, Kudret Aytemir
PMID: 36689282  doi: 10.5543/tkda.2022.69570  Sayfalar 40 - 49

7.
Transkateter ve Cerrahi Olarak Kapatılan Sekundum Tip Atriyal Septal Defektli Olguların Aritmi Sıklık, Yönetim ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Arrhythmia Prevalence, Management, and Risk Factors in Patients with Transcatheter and Surgically Closed Secundum Atrial Septal Defects
Eser Doğan, Engin Gerçeker, Gamze Vuran, Mehmet Murat, Ceren Karahan, Cüneyt Zihni, Uğur Karagöz, Mustafa Karaçelik, Murat Muhtar Yılmazer, Timur Meşe
PMID: 36689288  doi: 10.5543/tkda.2022.98384  Sayfalar 50 - 55

DERLEME
8.
Anlık Dalgasız Oran: İntrakoroner Fizyolojiyi Değerlendirmek için Yeni Adenozin Bağımsız Metot
Instantaneous Wave-Free Ratio: Novel Adenosine-Free Method to Assess Intracoronary Physiology
Murat Çimci, Sophie Degrauwe, Marco Roffi, Yazan Musayeb, Bilgehan Karadağ, Juan F. Iglesias
PMID: 36689290  doi: 10.5543/tkda.2022.57183  Sayfalar 56 - 62

OLGU BILDIRISI
9.
Sağ koroner arterin ostial güdüksüz kronik total oklüzyonu: Retrograd yaklaşım
Stumpless ostial right coronary artery chronic total occlusion: Retrograde approach
Sharath Reddy
PMID: 36689281  doi: 10.5543/tkda.2022.05808  Sayfalar 63 - 68

10.
Genç Bir Atletde Konjenital Biküspit Aort Kapağı ile İlişkili Sol Ana Koroner Arterin Nadir Anormal Çıkışı Vakası
An Abnormal Left Main Coronary Artery Origin, Which is Rare in A Young Athlete with A Bicuspid Aorta
Uzeyir Rahimov, Emin Karimli, Shafag Mustafaeva, Ozgur Kocamaz
PMID: 36689286  doi: 10.5543/tkda.2022.83445  Sayfalar 69 - 71

11.
Metastatik Hipofarenks Kanseri Olan Bir Hastada Acil Trakeostomi Sonrası Gelişen İyatrojenik Sol Taraf Pnömotoraksına Bağlı Gelişen Geçici Akut İnferolateral ST-Segment Elevasyonu
A Transient Inferolateral ST-Segment Elevation on the Electrocardiogram Due to an Iatrogenic Left-Sided Pneumothorax After an Urgent Tracheostomy in a Patient with Metastatic Hypopharynx Cancer
Kurtuluş Karaüzüm, Mustafa Doğuş Gökçek, Beyza Kalaş, İrem Karaüzüm, Ertan Ural
PMID: 36689292  doi: 10.5543/tkda.2022.28589  Sayfalar 72 - 75

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
12.
Bir Ekstraksiyon Komplikasyonu: Aşırı Burulma ve Yönetimi
An Extraction Complication: Extreme Twisting and Its Management
Serkan Çay, Fırat Özcan, Özcan Özeke, Meryem Kara, Serkan Topaloğlu
PMID: 36689285  doi: 10.5543/tkda.2022.82566  Sayfalar 76 - 78
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
13.
Kardiyolojide Gündem ve Yorumlar
Comments on Cardiology
Ertan Ural
Sayfalar 79 - 80
Makale Özeti |Tam Metin PDF

HAKEM LISTESI
14.
Hakemlerimize Teşekkür 2022
Acknowledgement to Our Reviewers 2022

Sayfa 81Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi