ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Sağ koroner arterin ostial güdüksüz kronik total oklüzyonu: Retrograd yaklaşım [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 63-68 | DOI: 10.5543/tkda.2022.05808

Sağ koroner arterin ostial güdüksüz kronik total oklüzyonu: Retrograd yaklaşım

Sharath Reddy
Kardiyoloji Bölümü, Medicover Hastaneleri, Madhapur, Telangana, Hindistan

Koroner total oklüzyonların, özellikle aorto-ostial lezyonların perkütan koroner müdahaleleri zordur. Aorto-ostiyal kronik total oklüzyonlarda antegrad girişim (telleme-wiring) mümkün olmadığı için, retrograd girişim, tek strateji olmaya devam etmektedir. Bu yazıda, retrograd girişim ve snare yöntemi ile eksternalizasyon ile başarılı bir şekilde açılan güdüksüz sağ koroner arter ostial kronik total oklüzyon olgusunu sunmaktayız. Perkütan koroner girişimde stentleme stratejisini yönlendirmek için, diffüz daralma gösteren distal sağ koroner arter ve posterior sol ventrikül dalı anlayabilmek adına intravasküler ultrason yapıldı.

Anahtar Kelimeler: İntravasküler ultrason, koroner total oklüzyon, ostial oklüzyon, perkütan koroner girişim, retrograd geçiş

Stumpless ostial right coronary artery chronic total occlusion: Retrograde approach

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sharath Reddy. Stumpless ostial right coronary artery chronic total occlusion: Retrograde approach. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 63-68

Sorumlu Yazar: Sharath Reddy, India
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi