ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Genç Bir Atletde Konjenital Biküspit Aort Kapağı ile İlişkili Sol Ana Koroner Arterin Nadir Anormal Çıkışı Vakası [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 69-71 | DOI: 10.5543/tkda.2022.83445

Genç Bir Atletde Konjenital Biküspit Aort Kapağı ile İlişkili Sol Ana Koroner Arterin Nadir Anormal Çıkışı Vakası

Uzeyir Rahimov1, Emin Karimli1, Shafag Mustafaeva1, Ozgur Kocamaz2
1Kardiyoloji Bölümü, Baku Medical Plaza, Bakü, Azerbaycan
2Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Baku Medical Plaza, Bakü, Azerbaycan

Biküspit aort kapağı erişkinlerde kalbin en sık görülen konjenital anomalilerinden biridir. Aynı zamanda koroner arter anomalilerinin daha yüksek insidansı ile ilişkilidir. Semptomatik genç bir sporcuda, sol ana koroner arterin sol arka koroner sinüs Valsalva'dan anormal çıkışı ile ilişkili nadir bir konjenital biküspit aort kapağı vakasını sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anjiyografi, biküspit aort, koroner arter anomalisi

An Abnormal Left Main Coronary Artery Origin, Which is Rare in A Young Athlete with A Bicuspid Aorta

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uzeyir Rahimov, Emin Karimli, Shafag Mustafaeva, Ozgur Kocamaz. An Abnormal Left Main Coronary Artery Origin, Which is Rare in A Young Athlete with A Bicuspid Aorta. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 69-71

Sorumlu Yazar: Emin Karimli, Azerbaijan
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi