ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Yavaş Koroner Akım: Henüz Çözülemeyen Gizemli Hastalık [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 1-2 | DOI: 10.5543/tkda.2023.95035

Yavaş Koroner Akım: Henüz Çözülemeyen Gizemli Hastalık

Nihat Kalay, Şaban Keleşoglu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri/Türkiye


Coronary Slow Flow: A mysterious disease that has not yet been clarified

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nihat Kalay, Şaban Keleşoglu. Coronary Slow Flow: A mysterious disease that has not yet been clarified. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 1-2

Sorumlu Yazar: Nihat Kalay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi