ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Bir Ekstraksiyon Komplikasyonu: Aşırı Burulma ve Yönetimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 76-78 | DOI: 10.5543/tkda.2022.82566

Bir Ekstraksiyon Komplikasyonu: Aşırı Burulma ve Yönetimi

Serkan Çay, Fırat Özcan, Özcan Özeke, Meryem Kara, Serkan Topaloğlu
Aritmi ve Elektrofizyoloji Anabilim Dalı, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yüksek İhtisas Kalp ve Damar Binası, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye


An Extraction Complication: Extreme Twisting and Its Management

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serkan Çay, Fırat Özcan, Özcan Özeke, Meryem Kara, Serkan Topaloğlu. An Extraction Complication: Extreme Twisting and Its Management. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 76-78

Sorumlu Yazar: Serkan Çay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi