ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Anlık Dalgasız Oran: İntrakoroner Fizyolojiyi Değerlendirmek için Yeni Adenozin Bağımsız Metot [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 56-62 | DOI: 10.5543/tkda.2022.57183

Anlık Dalgasız Oran: İntrakoroner Fizyolojiyi Değerlendirmek için Yeni Adenozin Bağımsız Metot

Murat Çimci1, Sophie Degrauwe2, Marco Roffi2, Yazan Musayeb2, Bilgehan Karadağ3, Juan F. Iglesias2
1Erbaa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Tokat, Türkiye
2Kardiyoloji Bölümü, Cenevre Üniversitesi Hastaneleri, Cenevre, İsviçre
3Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Fraksiyonel akım rezervi, çoklu koroner arter hastalığı olan hastalarda ve borderline lezyon varlığında daha önce non-invaziv değerlendirilmemiş koroner anjiyografi işlemine giren hastalarda önemli bir strateji olarak kabul edilmiştir. Spesifik bir diyastolik aralıkta ölçülen instantaneous wave free ratio hiperemik olmayan bir basınç oranıdır. Vazodilatatör ajan gerektirmeme, işlem hızı, geri çekme fenomeni ile ardışık ve yaygın infiltre damarlarda birbirinden ayrı darlıkların değerlendirilmesi ve optimal koroner revaskülarizasyonun değerlendirilmesi ile gerekçelendirilmesine izin veren sanal perkütan koroner girişim gibi avantajlarına bağlı olarak instantaneous wave-free ratio, koroner fizyoloji alanında değerli bir seçenek olmuştur. Bu derlemede fraksiyonel akım rezervi ile koroner fizyolojik kavramını ve köşe taşı çalışmalarla instantaneous wave-free ratio’nun ortaya çıkışını farklı klinik senaryolarda kullanımıyla birlikte işaret etmek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Girişimsel kardiyoloji, miyokardial iskemi, miyokardiyal revaskülarizasyon, perkütan koroner girişim

Instantaneous Wave-Free Ratio: Novel Adenosine-Free Method to Assess Intracoronary Physiology

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Çimci, Sophie Degrauwe, Marco Roffi, Yazan Musayeb, Bilgehan Karadağ, Juan F. Iglesias. Instantaneous Wave-Free Ratio: Novel Adenosine-Free Method to Assess Intracoronary Physiology. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 56-62

Sorumlu Yazar: Murat Çimci, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi