ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Metastatik Hipofarenks Kanseri Olan Bir Hastada Acil Trakeostomi Sonrası Gelişen İyatrojenik Sol Taraf Pnömotoraksına Bağlı Gelişen Geçici Akut İnferolateral ST-Segment Elevasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 72-75 | DOI: 10.5543/tkda.2022.28589

Metastatik Hipofarenks Kanseri Olan Bir Hastada Acil Trakeostomi Sonrası Gelişen İyatrojenik Sol Taraf Pnömotoraksına Bağlı Gelişen Geçici Akut İnferolateral ST-Segment Elevasyonu

Kurtuluş Karaüzüm, Mustafa Doğuş Gökçek, Beyza Kalaş, İrem Karaüzüm, Ertan Ural
Kardiyoloji Bölümü, Kocaeli Üniversite Tıp Fakültesi, Kocaeli, Türkiye

Göğüs ağrısı olan hastalarda elektrokardiyografide (EKG) ST-segment yükselmesi varlığı hekimler için uyarıcıdır. Bu hastalara genellikle acil koroner anjiyografi yapılmaktadır. Bununla birlikte, EKG’de ST-segment yükselmesine neden olabilecek perikardit, hiperkalemi, Brugada sendromu, hipotermi ve erken repolarizasyon gibi birçok klinik durum mevcuttur. Pnömotoraks, trakeostominin nadir bir komplikasyonudur ve semptomları ani gelişen göğüs ağrısı ve nefes darlığıdır. Ayrıca pnömotoraksın EKG’de ST-segment değişikliklerine neden olabileceği bilinmektedir. Biz de metastatik hipofarenks kanseri ve normal koroner anjiyografisi olan bir hastada acil trakeostomi sonrası gelişen iyatrojenik sol taraflı pnömotoraksa bağlı geçici akut inferolateral ST-segment yükselmesini sunduk.

Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyografi, pnömotoraks, ST-segment yükselmesi, trakeostomi

A Transient Inferolateral ST-Segment Elevation on the Electrocardiogram Due to an Iatrogenic Left-Sided Pneumothorax After an Urgent Tracheostomy in a Patient with Metastatic Hypopharynx Cancer

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kurtuluş Karaüzüm, Mustafa Doğuş Gökçek, Beyza Kalaş, İrem Karaüzüm, Ertan Ural. A Transient Inferolateral ST-Segment Elevation on the Electrocardiogram Due to an Iatrogenic Left-Sided Pneumothorax After an Urgent Tracheostomy in a Patient with Metastatic Hypopharynx Cancer. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 72-75

Sorumlu Yazar: Kurtuluş Karaüzüm, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi