TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 48 (1)
Cilt: 48  Sayı: 1 - 2020
1.
Editörden
Editorial
Dilek Ural
Sayfa I

ARAŞTIRMA
2.
Yüksek hacimli üçüncü basamak merkezde ST segment yükselmeli miyokart enfarktüsü ile başvuran primer perkütan koroner girişim yapılan ve kardiyojenik şok gelişen hastalarda akut böbrek hasarının uzun dönem mortaliteye etkisi
Effect of acute kidney injury on long-term mortality in patients with ST-segment elevation myocardial infarction complicated by cardiogenic shock who underwent primary percutaneous coronary intervention in a high-volume tertiary center
Mert İlker Hayıroğlu, Emrah Bozbeyoglu, Özlem Yıldırımtürk, Ahmet İlker Tekkeşin, Seçkin Pehlivanoğlu
PMID: 31974325  doi: 10.5543/tkda.2019.84401  Sayfalar 1 - 9

3.
Miyokart enfarktüslü hastalarda D vitamini eksikliği ve hiperürisemi birlikteliğinin koroner arter hastalığı ciddiyeti ile ilişkisi
The relationship between a combination of vitamin D deficiency and hyperuricemia and the severity of coronary artery disease in myocardial infarction patients
Mustafa Umut Somuncu, Nail Güven Serbest, Ferit Akgül, Mustafa Ozan Çakır, Tunahan Akgün, Fatih Pasa Tatar, Murat Can, Abdulkadir Tekin
PMID: 31974328  doi: 10.5543/tkda.2019.89743  Sayfalar 10 - 19

4.
Akut pulmoner emboli hastalarında D vitamini değerlerinin hastane içi mortaliteyi öngörme değeri
The prognostic value of vitamin D level for in-hospital mortality in patients with acute pulmonary embolism
Veysel Ozan Tanık, Tufan Çınar, Barış Şimşek
PMID: 31974323  doi: 10.5543/tkda.2019.69256  Sayfalar 20 - 25

5.
Obstrüktif uyku apneli hastalarda sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi: Cinsiyetin önemi nedir?
Implications of continuous positive airway pressure on heart rate variability in patients with obstructive sleep apnea: Does gender matter?
Bülent Özlek, EDA Özlek, Volkan Doğan, Özcan Başaran, Cem Çil, Oğuzhan Çelik, Murat Biteker, Ali Rıza Bilge
PMID: 31974322  doi: 10.5543/tkda.2019.66247  Sayfalar 26 - 35

6.
Koroner anjiyografi ile eş zamanlı yapılan karotis anjiyografide, elle S şekli verilen kateterin, konvansiyonel kateterle etkinlik ve güvenirlik açısından karşılaştırılması
Comparison of relative safety and efficacy of handmade S-shaped catheter and conventional catheters in concomitant carotid and coronary angiography
Yakup Balaban, Murat Güçlü Elevli
PMID: 31974327  doi: 10.5543/tkda.2019.85720  Sayfalar 36 - 43

7.
Kalp pili cebi enfeksiyon oranı ve dikiş tekniği
Pacemaker pocket infection rate and suture technique
Goutam Datta
PMID: 31974324  doi: 10.5543/tkda.2019.82598  Sayfalar 44 - 48

8.
Başvuru anındaki Tpe aralığı fibrinolitik ajan ile tedavi edilen STYME hastalarında reperfüzyon başarısını öngörür
Admission Tpe interval predicts reperfusion success in STEMI patients treated with fibrinolytic agents
Ali Çoner, Sinan Akıncı, Mehmet Hüsamettin Akküçük, Cihan Altın, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 31974326  doi: 10.5543/tkda.2019.84789  Sayfalar 49 - 57

OLGU BILDIRISI
9.
Sol ventrikül destek cihazı olan bir hastada ventriküler taşikardi ablasyonu
Ablation of ventricular tachycardia in a patient with a left ventricular assist device
Evrim Şimşek, Emin Evren Özcan, Emre Demir, Pelin Öztürk, Sanem Nalbantgil
PMID: 31974318  doi: 10.5543/tkda.2019.06624  Sayfalar 58 - 63

10.
Koroner anjiyografi esnasında kırılarak “O” şeklini almış kateter: “Tel-balon” tekniği ile femoral yaklaşımın kullanıldığı perkütan yolla dışarı alınması
A broken, O-shaped catheter during coronary angiography: Percutaneous retrieval via femoral approach using a wire-balloon technique
Kerim Esenboğa, Demet Menekşe Gerede Uludağ, Mustafa Kılıçkap, Ali Timuçin Altın
PMID: 31974329  doi: 10.5543/tkda.2019.92068  Sayfalar 64 - 66

11.
Scimitar sendromuna farklı cerrahi yaklaşımlar
Different surgical approaches to Scimitar syndrome
Onur Işık, Muhammet Akyüz, Meltem Çakmak, Tülay Demircan, Ali Rahmi Bakiler
PMID: 31974320  doi: 10.5543/tkda.2019.57510  Sayfalar 67 - 71

12.
Q ateşi endokarditi: Her zaman subakut veya kronik seyirli midir?
Q fever endocarditis: is it always subacute or chronic?
Mehmet Rasih Sonsöz, Elif Agüloğlu Bali, Mehmet Aydoğan, Fehmi Mercanoğlu, Serap Şimşek Yavuz
PMID: 31974321  doi: 10.5543/tkda.2019.59153  Sayfalar 72 - 76

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Halka benzeri kalsifikasyonun neden olduğu ileri pulmoner darlık ve yetersizliğin transözofajiyal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Transesophageal echocardiography evaluation of severe pulmonary valve stenosis and regurgitation due to ring-like calcification
Ismail Balaban, Ahmet Karaduman, Berhan Keskin, Cemalettin Yılmaz, Münevver Sarı
PMID: 31974330  doi: 10.5543/tkda.2019.84426  Sayfa 77
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

14.
Ischemic stroke as the presentation of pseudoaneurysm in the left main coronary artery graft site in a patient with history of the Bentall operation
Ali Hosseinsabet, Shahram Momtahen
PMID: 31974319  doi: 10.5543/tkda.2019.33412  Sayfa 78
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin | Video

GÖRÜŞ
15.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale