Koroner anjiyografi esnasında kırılarak “O” şeklini almış kateter: “Tel-balon” tekniği ile femoral yaklaşımın kullanıldığı perkütan yolla dışarı alınması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-92068 | DOI: 10.5543/tkda.2019.92068

Koroner anjiyografi esnasında kırılarak “O” şeklini almış kateter: “Tel-balon” tekniği ile femoral yaklaşımın kullanıldığı perkütan yolla dışarı alınması

Kerim Esenboga, Demet Menekşe Gerede Uludağ, Mustafa Kılıçkap, Ali Timucin Altin
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Koroner anjiografi esnasında kullanılan malzemelerin hapsolması invazif koroner işlemlerin nadir görülen fakat ciddi komplikasyonlarından biridir. Perkütan yolla sıkışmış malzemelerin çıkarılması kabul görmüş tedavi metodudur. Biz de burada koroner anjiografi esnasında sağ koroner artere selektif olarak oturmaya çalışırken sağ arteria iliaca comminis'te "O" şeklinde kıvrılarak hapsolan diyagnostik kateterin çıkarılması işlemini sunuyoruz. Rasyonel ve özgün olan ve spesifik her hangi bir malzeme gerektirmeyen bu tel-balon metodu benzer vakalarda basit ve güvenilir şekilde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kırılan kateter, koroner anjiyografi, teknik

The broken and “O”-shaped folded catheter during coronary angiography: Percutaneous retrieval via femoral approach using the “wire-balloon” technique

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Kerim Esenboga, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale