Koroner anjiyografi esnasında kırılarak “O” şeklini almış kateter: “Tel-balon” tekniği ile femoral yaklaşımın kullanıldığı perkütan yolla dışarı alınması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 64-66 | DOI: 10.5543/tkda.2019.92068

Koroner anjiyografi esnasında kırılarak “O” şeklini almış kateter: “Tel-balon” tekniği ile femoral yaklaşımın kullanıldığı perkütan yolla dışarı alınması

Kerim Esenboğa, Demet Menekşe Gerede Uludağ, Mustafa Kılıçkap, Ali Timuçin Altın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Koroner anjiyografi esnasında kullanılan malzemelerin hapsolması invaziv koroner işlemlerin nadir görülen fakat ciddi komplikasyonlarından biridir. Perkütan yolla sıkışmış malzemelerin çıkarılması kabul görmüş tedavi yöntemidir. Biz de burada koroner anjiyografi esnasında sağ koroner artere selektif olarak oturmaya çalışırken sağ arteria iliaca comminis’te “O” şeklinde kıvrılarak hapsolan diyagnostik kateterin çıkarılması işlemini sunuyoruz. Rasyonel ve özgün olan ve spesifik her hangi bir malzeme gerektirmeyen bu tel-balon metodu benzer olgularda basit ve güvenilir şekilde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kırılan kateter, koroner anjiyografi, teknik.A broken, O-shaped catheter during coronary angiography: Percutaneous retrieval via femoral approach using a wire-balloon technique

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kerim Esenboğa, Demet Menekşe Gerede Uludağ, Mustafa Kılıçkap, Ali Timuçin Altın. A broken, O-shaped catheter during coronary angiography: Percutaneous retrieval via femoral approach using a wire-balloon technique. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 64-66

Sorumlu Yazar: Kerim Esenboğa, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale