Scimitar sendromuna farklı cerrahi yaklaşımlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 67-71 | DOI: 10.5543/tkda.2019.57510

Scimitar sendromuna farklı cerrahi yaklaşımlar

Onur Işık1, Muhammet Akyüz1, Meltem Çakmak2, Tülay Demircan3, Ali Rahmi Bakiler3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İzmir

Scimitar sendromu, sağ akciğerin vasküler, bronşiyal ve parankimal malformasyonların birlikteliği ile kendini gösteren, nadir görülen bir anomalidir. Bu sendrom, inferiyor vena kavaya anormal sağ pulmoner venöz drenajı, hipoplastik sağ pulmoner arter, hipoplazik sağ akciğer ve sağ akciğere aortopulmoner kollaterallerin varlığı ile kendini göstermektedir. Bu yazıda, başarılı bir şekilde düzeltilen Scimitar sendromlu üç olguda farklı cerrahi yaklaşımları değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler: Akciğer hipoplazisi, pulmoner hipertansiyon, Scimitar sendromu.

Different surgical approaches to Scimitar syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Onur Işık, Muhammet Akyüz, Meltem Çakmak, Tülay Demircan, Ali Rahmi Bakiler. Different surgical approaches to Scimitar syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 67-71

Sorumlu Yazar: Muhammet Akyüz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale