Kalp pili cebi enfeksiyon oranı ve dikiş tekniği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 44-48 | DOI: 10.5543/tkda.2019.82598

Kalp pili cebi enfeksiyon oranı ve dikiş tekniği

Goutam Datta
Burdwan Tıp Fakültesi, Kalküta, Hindistan

AMAÇ
Kardiyak implante edilebilir elektronik cihaz (KİEC) enfeksiyonunu %2’den düşük insidansta görülmektedir. Kalp pili cep enfeksiyonunu önlemede tek tek atılan dikişlerin devamlı dikişten daha iyi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, dikiş teknikleriyle kalp pili enfeksiyon oranı arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir.

YÖNTEMLER
2011-2016 yılları arası 5 yıllık dönemde 2200 hastanın verileri incelendi. Çalışma grubunda 1096 ve kontrol grubunda 1104 hasta bulunuyordu. Çalışma grubunda sürekli dikiş ve kontrol grubunda tek tek dikiş atma kullanıldı.

BULGULAR
Kalp pili cep enfeksiyonu 33 (%1.5) hastada oluşmuştu. Çalışma grubunda 17 ve kontrol grubunda 16 hastada kalp pili cep enfeksiyonu gelişmişti. Çalışma grubunda 54 (%4.9) ve kontrol grubunda 50 (%4.5) hastada hematom görüldü.

SONUÇ
Yara kapanmasında devamlı veya tek tek dikiş atma tekniğinin kalp pili cep enfeksiyonunu önlemede herhangi bir anlamlı rolü olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalp pili, kalp pili cebi enfeksiyonu; sütür tekniği.

Pacemaker pocket infection rate and suture technique

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Goutam Datta. Pacemaker pocket infection rate and suture technique. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 44-48

Sorumlu Yazar: Goutam Datta, India
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale