TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 24 (6)
Cilt: 24  Sayı: 6 - Ağustos 1996
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 324 - 327
Makale Özeti

2.
Türk Erişkinlerinde Sistolik ve Diyastolik Kan Basıncının Bazı Diğer Risk Faktörlerinden Bağımlığının Niceliği
Clinical Investigations Magnitude of Interdependence of Systolic and Diastolic Blood Pressure from Other Risk Factors in Turkish Adults
Altan ONAT, Dursun DURSUNOĞLU, Göksel KAHRAMAN, Kenan DÖNMEZ, Barış ÖKÇÜN, İbrahim KELEŞ, Vadat SANSOY
Sayfalar 328 - 336

3.
Yeni "PISA" Yöntemlerinin Mitral Darlığında Kapak Alanı Ölçümünde Kullanımı
Use of New PISA Methods to Calculate the Mitral Valve Area in Mitral Stenosis
Bülent GÖRENEK, Necmi ATA, Hamza ESEN, Y. Ahmet ÜNALIR, Barbaros DOKUMACI, Muhammed AMANGANE, Mustafa KILIÇ, Yusuf ERZURUM, Bilgin TİMURALP
Sayfalar 337 - 345

4.
Direksiyonel Koroner Aterektomi ile Primer Başarı ve Erken Dönem Sonuçları
Directional Coronary Atherectomy: Primary Success and Early Outcome
Servet ÖZTÜRK, Tevfik GÜRMEN, Murat GÜLBARAN, Muzaffer ÖZTÜRK
Sayfalar 346 - 349

5.
Duktus Arteriyozusun Şekli ve Çapının Belirlenmesinde Balon Oklüzyon Anjiyografisi
Balloon Occlusion Angiography in Determining the Size and Shape of Patent Ductus
İ. Levent SALTIK, Gülhis BATMAZ, Ayşe SARIOĞLU, Resmiye BEŞİKÇİ, Ayşe GÜLEREROĞLU, Nerime SOYBİR
Sayfalar 350 - 353

6.
Duktus Arteriyosus Açıklığı Transkateter Yolla ve Rashkind Protezi İle Kapatılan Hastalarda Pulmoner Arter Akımlarının Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Doppler Echocardiographic Evaluation of the Pulmonary Arteries After Transcatheter Occlusion of Patent Ductus Arteriosus With Rashkind Prosthesis
İ. Levent SALTIK, Ayşe SARIOĞLU, Gülhis BATMAZ, Ayşe GÜLER
Sayfalar 354 - 357

7.
Mitral Valv Prolapsuslarının İki-boyutlu Ekokardiyografik Morfolojiye Göre Sınıflandırılması
Two-Dimensional Echocardiographic Morphology in Mitral Valve Prolapse
Gül SAĞIN SAYLAM, Ayşe SARIOĞLU, Ali ERTUĞRUL
Sayfalar 358 - 365

8.
Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüşlerde Ameliyat Sonrası Erken ve Geç Dönem Sonuçlar
The Early and Late Results of Postoperative Period in Total Anomalous Pulmonary Venous Return
Barbaros KINOĞLU, Tayyar SARIOĞLU, Halil TÜRKOĞLU, M. Salih BİLAL, Mustafa GÜDEN, Ayşe SARIOĞLU, Levent SALTIK, Rüstem OLGA, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 366 - 370

DERLEME
9.
Derleme Aterosklerozda İmmün ve Moleküler Patogenez
Review Immune and Molecular Pathogenesis in Atherosclerosis
Nazmi GÜLTEKİN, Murat ERSANLI, Emine KÜÇÜKATEŞ, Sinan ÜNER
Sayfalar 371 - 378

OLGU
10.
Olgu Bildirileri Parsiyel Epilepsi Krizleri İle Ortaya Çıkan Nükseden Bir Kardiyak Miksoma Olgusu
Case Reports A Case of Recurrent Myxoma With Seizures
Hakan KARPUZ, Philippe VAUDENS, Vildan KARPUZ, Xavier JEANRENAUD
Sayfalar 379 - 381

11.
Fonksiyonsuz Elektrodu Ana Pulmoner Artere Kaçan Bir Kalıcı Pacemaker Olgusu
Nonfunctioning Pacemaker Electrode Migrated into Main Pulmonary Artery: Case Report
Cengiz ÇELİKER, Murat ERSANLI, Nuran YAZICIOĞLU, Cihat BAKAY, Bülent POLAT, Yusuf YALÇINBAŞ
Sayfalar 382 - 383

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale