Duktus Arteriyosus Açıklığı Transkateter Yolla ve Rashkind Protezi İle Kapatılan Hastalarda Pulmoner Arter Akımlarının Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(6): 354-357

Duktus Arteriyosus Açıklığı Transkateter Yolla ve Rashkind Protezi İle Kapatılan Hastalarda Pulmoner Arter Akımlarının Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi

İ. Levent SALTIK1, Ayşe SARIOĞLU1, Gülhis BATMAZ1, Ayşe GÜLER1
Istanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Çocuk Kardiyoloji Bölümü, Haseki /İstanbul

Transkateter yolla ve Rashkind protezi ile duktus arteriyosus açıklığının (PDA) kapatılması sonrasında sol pulmoner arter (LPA) akımında değişiklikler olmaktadır. Bu değişiklikleri belirlemek amacıyla Nisan 1992 ile Ağustos 1995 tarihleri arasında PDA Rashkind protezi ile kapatılan toplam 27 hastanın pulmoner arter dallarının akımları Doppler (renkli ve "pulsed wave") ekokardiyografi ile incelendi. Hastaların yaşları 1.5 yaş ile 16 yaş (ortalama 5.49±2.9), ağırlıkları 9.3 ile 51 kg (ortalama 18.45±8.67) arasındaydı. 14 hastada 12 mm'lik, 13 hastada 17 mm'lik şemsiye kullanıldı. Oklüzyon sonrasındaki ilk 6 ay içinde yapılan renkli Doppler ekokardiyografik incelemede 7 hastada (% 25.9) sağ pulmoner arter (RPA) akımı normal iken LPA akımının bozulduğu ve burada türbülans oluştuğu tesbit edildi. PW Doppler inceleme ile LPA akımının maksimum velositesinde RPA'e göre ortalama 0.23±0.2 m/sn'lik (alt sınır -0.04, üst sınır 0.7 m/sn) önemli artış olduğu görülde (t=5.90, p<0.0001). Çalışmanın sonunda Rashkind protezi ile PDA oklüzyonu sonrasında LPA'de obstrüksiyon olabileceği ve hastaların bu yönden izlenmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Rashkind protezi, Doppler ekokardiyografi, sol pulmoner arter darlığı

Doppler Echocardiographic Evaluation of the Pulmonary Arteries After Transcatheter Occlusion of Patent Ductus Arteriosus With Rashkind Prosthesis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İ. Levent SALTIK, Ayşe SARIOĞLU, Gülhis BATMAZ, Ayşe GÜLER. Doppler Echocardiographic Evaluation of the Pulmonary Arteries After Transcatheter Occlusion of Patent Ductus Arteriosus With Rashkind Prosthesis. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(6): 354-357
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale