Fonksiyonsuz Elektrodu Ana Pulmoner Artere Kaçan Bir Kalıcı Pacemaker Olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(6): 382-383

Fonksiyonsuz Elektrodu Ana Pulmoner Artere Kaçan Bir Kalıcı Pacemaker Olgusu

Cengiz ÇELİKER1, Murat ERSANLI1, Nuran YAZICIOĞLU1, Cihat BAKAY2, Bülent POLAT2, Yusuf YALÇINBAŞ2
1istanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü, Kardioloji ABD, İstanbul
2istanbul Üniversitesi Kalp-Damar Cerrahisi ABD, İstanbul

Kalıcı pacemakerlı hastalarda elektrodun pulmoner artere kaçması çok nadir görülen bir komplikasyondur. Altmış yedi yaşında kalıcı pacemaker replasmanı yapılan ve eski elektrodu yerinde bırakılan bir kadın hastada replasman işleminden onbir ay sonra bu nadir komplikasyon saptandı. Göğüs ağrısı ile müracaat eden hastanın telekardiyografisinde yerinde bırakılan fonksiyonsuz elektrodun ana pulmoner arter kaçtığı tespit edildi ve hasta ameliyat edilerek bu elektrod çıkarıldı. Ameliyat sırasında ve sonrası takiplerde hastada komplikasyon görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Kalıcı pacemaker,fonksiyonsuz elektrod, pulmoner arter.

Nonfunctioning Pacemaker Electrode Migrated into Main Pulmonary Artery: Case Report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cengiz ÇELİKER, Murat ERSANLI, Nuran YAZICIOĞLU, Cihat BAKAY, Bülent POLAT, Yusuf YALÇINBAŞ. Nonfunctioning Pacemaker Electrode Migrated into Main Pulmonary Artery: Case Report. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(6): 382-383
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale