Olgu Bildirileri Parsiyel Epilepsi Krizleri İle Ortaya Çıkan Nükseden Bir Kardiyak Miksoma Olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(6): 379-381

Olgu Bildirileri Parsiyel Epilepsi Krizleri İle Ortaya Çıkan Nükseden Bir Kardiyak Miksoma Olgusu

Hakan KARPUZ1, Philippe VAUDENS2, Vildan KARPUZ3, Xavier JEANRENAUD1
1Kardiyoloji Bölümleri, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
2Nöroloji Bölümleri, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
3Patoloji Bölümü, Cent re Medical Universitaire, Geneve, İsviçre

Öyküsünde cerrahi yol ile sol atriyum miksoması çıkarılmış olan 78 yaşındaki bir kadın hasta, epilepsi krizleri nedeni ile hastaneye yatırıldı ve yapılan transözofajeal ekokardiyografi tetkikinde sol atriyumda bir kitle saptandı. Cerrahi yol ile çıkarılan bu kitlenin histolojik incelemesi sonrasında hastanın, büyük bir olasılıkla serebral emboliye neden olan "tekrarlayan" bir kardiyak miksona olgusu olduğunua karar verildi.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak miksoma, epilepsi

Case Reports A Case of Recurrent Myxoma With Seizures

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hakan KARPUZ, Philippe VAUDENS, Vildan KARPUZ, Xavier JEANRENAUD. Case Reports A Case of Recurrent Myxoma With Seizures. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(6): 379-381
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale