TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 41 (3)
Cilt: 41  Sayı: 3 - Nisan 2013
ARAŞTIRMA
1.
Nötrofil/lenfosit oranının koroner ektazisi varlığı ve yaygınlığı ile ilişkisi
Relation of neutrophil/lymphocyte ratio with the presence and severity of coronary artery ectasia
S. Selim Ayhan, Serkan Öztürk, Alim Erdem, Mehmet Fatih Özlü, Mehmet Özyaşar, Kemalettin Erdem, Mehmet Yazıcı
PMID: 23703551  doi: 10.5543/tkda.2013.83030  Sayfalar 185 - 190

2.
Editöryal Yorum: Enflamasyon ve koroner arter hastalığı: Yeni biyobelirteç olarak nötrofil/lenfosit oranı
Editorial: Inflammation and coronary artery disease: as a new biomarker neutrophil/lymphocyte ratio
Mehmet Güngör Kaya
PMID: 23703552  doi: 10.5543/tkda.2013.84484  Sayfalar 191 - 192

3.
Sağlıklı ve atriyal septal defektli çocuklarda kalp hızı değişkenliği indeksleri arasındaki korelasyon
Correlation among the heart rate variability indices in healthy children and those with atrial septal defect
Bülent Koca, Süleyman Bakari, Funda Öztunç
PMID: 23703553  doi: 10.5543/tkda.2013.37676  Sayfalar 193 - 198

4.
Sigara içen sağlıklı bireylerde artmış kırmızı kan hücre dağılım aralığı
Elevated red blood cell distribution width in healthy smokers
Ertuğrul Kurtoğlu, Erdal Aktürk, Hasan Korkmaz, İsa Sincer, Mücahid Yılmaz, Kenan Erdem, Ahmet Çelik, Ramazan Özdemir
PMID: 23703554  doi: 10.5543/tkda.2013.42375  Sayfalar 199 - 206

5.
Koroner bifurkasyon lezyonlarının klinik ve morfolojik değerlendirilmesi
Clinical and morphological evaluation of coronary bifurcation lesions
Mustafa Kurt, Ibrahim Halil Tanboga, Mehmet Fatih Karakaş, Eyup Büyükkaya, Adnan Burak Akçay, Nihat Şen, Enbiya Aksakal
PMID: 23703555  doi: 10.5543/tkda.2013.38073  Sayfalar 207 - 211

6.
Takotsubo kardiyomiyopatisi hakkında klinik deneyimimiz ve ülkemizden bildirilen ilk olgu serisi
Our clinical experience of Takotsubo cardiomyopathy and the first case series from Turkey
Zekeriya Küçükdurmaz, Hekim Karapınar, Mehmet Burhan Oflaz, İbrahim Gül, Gülay Aydın, Hakan Güneş, Ahmet Yılmaz
PMID: 23703556  doi: 10.5543/tkda.2013.53059  Sayfalar 212 - 217

7.
Kardiyoloji polikliniğine başvuran hastalarda bitkisel kökenli alternatif tedavilerin ve tamamlayıcı besin ürünlerinin tüketim prevalansı
The prevalence of alternative herbal medicine and nutritional complementary product intake in patients admitted to out-patient cardiology departments
Esra Gücük İpek, Yeşim Güray, Burcu Demirkan, Ümit Güray, Habibe Kafes, Funda Başyiğit
PMID: 23703557  doi: 10.5543/tkda.2013.15146  Sayfalar 218 - 224

OLGU BILDIRISI
8.
Dev disekan aort anevrizmasına bağlı Ortner sendromu
Ortner’s syndrome caused by dissecting aortic aneurysm
Ferhat Özyurtlu, Halit Acet, Mehmet Zihni Bilik, Abdurrahman Tasal
PMID: 23703558  doi: 10.5543/tkda.2013.47935  Sayfalar 225 - 227

9.
Pulmoner tromboemboli tedavisi için heparin kullanırken intrakraniyal kanama gelişen ve masif pulmoner tromboemboli nedeniyle tekrar hastaneye yatırılan hastada tedavi yönetimi
Intracranial hemorrhage due to pulmonary thromboembolism in heparin therapy and therapeutic management of patients hospitalized with massive pulmonary embolism after discharge
Feyzullah Beşli, Mesut Keçebaş, Mehmet Fethi Alişir, Fatih Güngören
PMID: 23703559  doi: 10.5543/tkda.2013.75031  Sayfalar 228 - 232

10.
Başarılı yavaş-yavaş atriyoventriküler nodal yeniden girişli taşikardi ablasyonundan 12 yıl sonra atriyoventriküler tam blok gelişen olgu
Atrioventricular complete block occurring 12 years after successful ablation of slow-slow atrioventricular nodal reentrant tachycardia
Ebru Golcuk, Kivanc Yalin, Ahmet Kaya Bilge, Kamil Adalet
PMID: 23703560  doi: 10.5543/tkda.2013.74419  Sayfalar 233 - 237

11.
Travmatik radyal arteriyovenöz fistülün perkütan antegrad transarteriyel yolla tedavisi
Percutaneous antegrade transarterial treatment of traumatic radial arteriovenous fistula
Kudret Keskin, Ayhan Olcay, Fatih Eren
PMID: 23703561  doi: 10.5543/tkda.2013.36690  Sayfalar 238 - 240

12.
Meyan kökü çayına bağlı olarak gelişen polimorf ventrikül taşikardisi (Torsades de pointes)
Polymorphic ventricular tachycardia (Torsades de pointes) due to licorice root tea
Serkan Öztürk, Kayıhan Karaman, Mustafa Çetin, Alim Erdem
PMID: 23703562  doi: 10.5543/tkda.2013.72547  Sayfalar 241 - 244

13.
Mitral halkasındaki büyük bir kazeöz kalsifikasyonun değişik yöntemlerle görüntülenmesi
Multimodality imaging of a giant caseous calcification of the mitral annulus
Suzan Hatipoğlu Akpınar, Ruken Bengi Bakal, Ahmet Güler, Nihal Özdemir
PMID: 23703563  doi: 10.5543/tkda.2013.20737  Sayfalar 245 - 247

DERLEME
14.
Alt ekstremite periferik arter hastalığında Doppler ultrasonografi
Doppler ultrasonography in lower extremity peripheral arterial disease
Samet Verim, İlker Taşçı
PMID: 23703564  doi: 10.5543/tkda.2013.76429  Sayfalar 248 - 255

EDITÖRYAL YORUM
15.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi: Atıf analizi
Archives of the Turkish Society of Cardiology: Citation analysis
Orhan Önalan
PMID: 23703565  doi: 10.5543/tkda.2013.91370  Sayfalar 256 - 263

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Ventriküler septal defekt ile birlikte olan paraşüt mitral ve triküspit kapaklar
Parachute mitral and tricuspid valves together with ventricular septal defect
Alparslan Kurtul, Mustafa Duran, Emre Akkaya, Ender Örnek
PMID: 23703566  doi: 10.5543/tkda.2013.59260  Sayfa 264
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Kardiyomiyopatinin sıradışı bir nedeni: Naksos hastalığı
Naxos disease: an unusual cause of cardiomyopathy
Hasan Kaya, Mustafa Oylumlu, Faruk Ertaş, Mehmet Guli Çetinçakmak
PMID: 23703567  doi: 10.5543/tkda.2013.61580  Sayfa 265
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

18.
Aortta mayın tarlası: Ender bir tromboz olgusu
Minefield in the aorta: a rare case of thrombus
Mehmet Ata Akıl, Hasan Kaya, Faruk Ertas, Mehmet Zihni Bilik
PMID: 23703568  doi: 10.5543/tkda.2013.65365  Sayfa 266
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Sınıflandırılmamış nadir kardiyomiyopati: İzole sağ ventrikül süngerimsi miyokart
A rare unclassified cardiomyopathy: isolated right ventricle noncompaction
Göksel Açar, Elnur Alizade, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Zübeyde Bayram
PMID: 23703569  doi: 10.5543/tkda.2013.27095  Sayfa 267
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

20.
Akut miyokart enfarktüsü sonrası subakut sol ventrikül serbest duvar rüptürü
Subacute left ventricular free wall rupture following acute myocardial infarction
Marc-Alexander Ohlow, Eva-Maria Gey, Bernward Lauer
PMID: 23703570  doi: 10.5543/tkda.2013.90868  Sayfa 268
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

DIĞER YAZILAR
21.
Uzman Yanıtları - Diyabetik hastalarda kan basıncı hedefi ne olmalıdır?
Answers of specialist

Sayfa 269
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comments on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 270
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale