Mitral halkasındaki büyük bir kazeöz kalsifikasyonun değişik yöntemlerle görüntülenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 245-247 | DOI: 10.5543/tkda.2013.20737

Mitral halkasındaki büyük bir kazeöz kalsifikasyonun değişik yöntemlerle görüntülenmesi

Suzan Hatipoğlu Akpınar, Ruken Bengi Bakal, Ahmet Güler, Nihal Özdemir
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Bu yazıda, 58 yaşında bir kadın hastada mitral halkasının alışılmışın dışında bir büyüklükteki kazeöz kalsifikasyonu olgusu sunuldu. Kitle ekokardiyografik inceleme sırasında tespit edildi ve mitral arka halkasına tutunmuş büyük (2.9 x 3.1 cm), yuvarlak, yüksek ekojeniteli bir lezyon olarak tanımlandı.Hasta ileri kardiyak girişimsel olmayan görüntüleme yöntemleri ile değerlendirildi ve tanı kesinleştirildi. Mitral halkasının kazeöz kalsifikasyonu nadir görülen ve genelde tanısı transtorasik ekokardiyografi ile konulabilen bir durumdur. Kardiyak tümörlerden ayrımı çok önemli olduğundan tanı konusunda şüphe varsa tamamlayıcı ileri kardiyak görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.

Anahtar Kelimeler: Kalsinoz, kalp kapağı hastalığı; manyetik rezonans görüntüleme; mitral kapağı/patoloji.Multimodality imaging of a giant caseous calcification of the mitral annulus

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Suzan Hatipoğlu Akpınar, Ruken Bengi Bakal, Ahmet Güler, Nihal Özdemir. Multimodality imaging of a giant caseous calcification of the mitral annulus. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 245-247

Sorumlu Yazar: Suzan Hatipoğlu Akpınar, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale