Başarılı yavaş-yavaş atriyoventriküler nodal yeniden girişli taşikardi ablasyonundan 12 yıl sonra atriyoventriküler tam blok gelişen olgu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 233-237 | DOI: 10.5543/tkda.2013.74419

Başarılı yavaş-yavaş atriyoventriküler nodal yeniden girişli taşikardi ablasyonundan 12 yıl sonra atriyoventriküler tam blok gelişen olgu

Ebru Golcuk, Kivanc Yalin, Ahmet Kaya Bilge, Kamil Adalet
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Atriyoventriküler nodal yeniden girişli taşikardi (AVNRT), paroksismal taşikardilerin en sık nedenidir. Yavaş yolun selektif radyofrekans (RF) kateter ablasyonu AVNRT’li hastalarda tercih edilen tedavi haline gelmiştir. Atriyoventriküler tam blok işleme bağlı nadir, fakat ciddi bir komplikasyondur. Sıklıkla işlem sırasında veya hemen sonrasında oluşur. Bu yazıda, 33 yaşındayken semptomlu AVNRT nedeniyle başarılı ablasyon uygulanan 45 yaşında bir hasta sunuldu. Hasta yavaş yolun RF ablasyonunundan 12 yıl sonra paroksismal AV tam blok ile başvurdu ve kalıcı DDD pacemaker implantasyonu yapıldı. Bu olguda görüldüğü gibi, AV tam blok RF ablasyonun komplikasyonu olarak işlemden yıllar sonra ortaya çıkabilir.

Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyografi, elektrofizyolojik teknik, kardiyak; taşikardi, atriyoventrikülernodal yeniden girişli; ventrikül taşikardisi.

Atrioventricular complete block occurring 12 years after successful ablation of slow-slow atrioventricular nodal reentrant tachycardia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ebru Golcuk, Kivanc Yalin, Ahmet Kaya Bilge, Kamil Adalet. Atrioventricular complete block occurring 12 years after successful ablation of slow-slow atrioventricular nodal reentrant tachycardia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 233-237

Sorumlu Yazar: Ebru Golcuk, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale