Editöryal Yorum: Enflamasyon ve koroner arter hastalığı: Yeni biyobelirteç olarak nötrofil/lenfosit oranı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 191-192 | DOI: 10.5543/tkda.2013.84484

Editöryal Yorum: Enflamasyon ve koroner arter hastalığı: Yeni biyobelirteç olarak nötrofil/lenfosit oranı

Mehmet Güngör Kaya
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

xcxcxbc


Editorial: Inflammation and coronary artery disease: as a new biomarker neutrophil/lymphocyte ratio

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Güngör Kaya. Editorial: Inflammation and coronary artery disease: as a new biomarker neutrophil/lymphocyte ratio. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 191-192

Sorumlu Yazar: Mehmet Güngör Kaya, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale