Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi: Atıf analizi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 256-263 | DOI: 10.5543/tkda.2013.91370

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi: Atıf analizi

Orhan Önalan
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (TKDA) için günümüze kadar herhangi bir atıf analizi yapılmamıştır. Bu yazıda TKDA’nın son 5 yılı için yapılan atıf analizi sonuçlarını paylaştık.

Anahtar Kelimeler: Atıf analizi, bibliyometrik; hakemli dergi, araştırma; Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi; Türkiye.

Archives of the Turkish Society of Cardiology: Citation analysis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Orhan Önalan. Archives of the Turkish Society of Cardiology: Citation analysis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 256-263

Sorumlu Yazar: Orhan Önalan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale