TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 26 (9)
Cilt: 26  Sayı: 9 - Aralık 1998
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 516 - 519
Makale Özeti

EDITORYAL YORUM
2.
Editöryal TKD Arşivi 1998 Yılında Düzeyli Yayınını Sürdürdü
Altan ONAT
Sayfalar 520 - 521
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Egzersiz Tl-201 Sintigrafisinde Yüksek Risk Parametreleri Saptanan Hastaların Tanınmasında Egzersiz EKG'de Stres Toparlanma İndeksinin Değeri
Value of Stress-Recovery Index on Exercise ECG in Detection of High-risk Patients on Exercise Tl-201 Scintigraphy
Mehmet AKSOY, Metin GÜRSÜRER, Ayşe EMRE, Hakan AKYÜZ, Turgut SİBER, Kemal YEŞİLÇİMEN, Birsen ERSEK
Sayfalar 522 - 528

4.
Türkiye'de 20-22 Yaş Erkeklerinde Konjenital Kalp Hastalıklarının Sıklığı
Incidence of Congenital Heart Disease in Male, Young Adults in Turkey
Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Cem BARÇIN, Ata KIRILMAZ, Kürşat ERİNÇ, Sedat KÖSE, Cemal SAĞ, Ertan DEMİRTAŞ
Sayfalar 529 - 533

5.
Nitrovazodilatörlerin Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Nitrik Oksit - cGMP Yoluna Etkisi
Effect of Nitrovasodilators on Nitric oxide-cyclic GMP Pathway during Cardiopulmonary Bypass
Bülent TÜNERİR, Yavuz BEŞOĞUL, Turan YAVUZ, Abdelmajeed ALEqaidat, Recep ARSLAN, Behçet SEVİN, Tuğrul KURAL
Sayfalar 534 - 537

6.
Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda Tek Doz Diltiazem Uygulamasının Radyokontrast Ajanlara Bağlı Nefrotoksisiteyi Önlemedeki Etkinliği
The Renoprotective Effectiveness of Single-dose Diltiazem in Patients Undergoing Coronary Angiography
Mehmet Emin KORKMAZ, Abdülkerim BEDİR, Nurol ARIK, Haldun MÜDERRİSOĞLU, Melek ULUÇAM, Murat KORKMAZ, Bülent ÖZİN, Mevlüt BAŞKOL, Kaan KILINÇ, Bahattin ADAM
Sayfalar 538 - 543

7.
İnmede Risk Faktörü Olarak Foramen Ovale Açıklığı
Patent Foramen Ovale: A Risk Factor for Stroke?
Haşim MUTLU, Serdar KÜÇÜKOĞLU, Zerrin YİĞİT, Hayriye KÜÇÜKOĞLU, Barış ÖKÇÜN, Aida BAVÇİÇ, Sinan ÜNER
Sayfalar 544 - 550

8.
Egzersizle Oluşan QRS Eksen Değişiminin Önemi
The Value of Exercise Induced Qrs Axis Deviation
Beyhan ERYONUCU, Lale KOLDAŞ, Mehmet BİLGE, Niyazi GÜLER, Necati SIRMACI
Sayfalar 551 - 556

OLGU
9.
Olgu Bildirileri Çift Odacıklı Sağ Ventrikül: Peroperatif Eksplorasyonun Önemi
Case Reports Double-chambered Right Ventricle: Experience of Five Cases
Murat DEMİRTAŞ, Serdar ÇİMEN, Mehmet KAPLAN, Osman BOLCA, Mehmet EREN, Hakan SAYRAK, Bülend KETENCİ, Önder TESKİN, Sabri DAĞSALI, Tuna TEZEL
Sayfalar 557 - 560

10.
Hiperkolesterolemisi Olan Postmenopozal Kadınlarda Simvastatinin Tek Başına ve Sürekli Birleşik Hormon Replasmanı Tedavisi İle Birlikte Serum Lipid Düzeylerine Etkisi
Effects of Simvastatin Alone or in Combination With Continuous Combined Hormone Replacement Therapy on Serum Lipid Levels in Hypercholesterolemic Postmenopausal Women
Ali Serdar FAK, Mithat ERENUS, Oğuz CAYMAZ, Hakan TEZCAN, Pamir ATAGÜNDÜZ, Sena TOKAY, Şule OKTAY, Ahmet OKTAY
Sayfalar 561 - 567

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale