TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 20 (1)
Cilt: 20  Sayı: 1 - Ocak 1992
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Editörden
Editorial

Sayfalar 8 - 9
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
İstanbul İli Kırsal Kesiminde Romatizmal Kalp Hastalığı Prevalansı
Investigations Prevalance of Rheumatic Heart Disease in Rural Areas of İstanbul, Turkey
Hüsniye YÜKSEL, Turhan AKINCI, Adnan YALDIRAN, Halil ÖZDEMİR, Esin ÖZTÜRK, Muzaffer ÖZTÜRK, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 10 - 13

4.
Tam Düzeltme Ameliyatı Uygulanan Fallot Tetralojili Hastaların Hastane Mortalitesi, Postoperatif Rezidüel Defekt ve Komplikasyonları
Hospital Mortality, Postoperative Residual Defects and Complications of Patients with Tetralogy of Fallot After Total Correction
Selmin KARADEMİR, Süheyla ÖZKUTLU, Şencan ÖZME, Muhsin SARAÇLAR, Sema ÖZER, Arma BİLGİÇ
Sayfalar 14 - 19

5.
Pulmoner Hipertansiyonlu Açık Duktus Arteriosus Vakalarında Nitrogliserin İnfüzyonunun Akut Hemodinamik Etkilerinin Doppler Ekokardiyografi İle İncelenmesi
Doppler Echocardiographic Evaluation of Hemodynamic Changes Following Infusion of Nitroglycerin in Cases With Patent Ductus Arteriosus and Pulmonary Hypertension
Funda ÖZTUNÇ, Sema ÖZER, Muhsin SARAÇLAR
Sayfalar 20 - 24

6.
Mitral Kapak Cerrahisinde Transseptal Yaklaşım
Transseptal Approach For Mitral Valve Surgery
Y.Levent GÖKGÖZ, Y.Halim SONCUL, Kamil AYRANCIOĞLU, Atilla SEZGİN, Volkan SİNCİ, Ali YENER, Ali ERSÖZ
Sayfalar 25 - 27

7.
Perkütan Transluminal Balon Valvotomide "Inoue Balon Tekniği"
Percutaneous Transluminal Balloon Valvotomy With "Inoue Balloon Technique"
Tuna TEZEL, Hikmet TEZEL, Tanju ULUFER, Atilla EMRE, Özer ALPASLAN, Mustafa YAYLA
Sayfalar 28 - 32

8.
Sağ Ventrikül Yetersizliklerinin Tedavisinde Latissimus Dorsi Kasının Köpeklerde Kullanımı
Latissimus Dorsi Cardiomyoplasty in Right Ventricular Failure
S.Fehmi KATIRCIOĞLU, D.Süha KÜÇÜKAKSU, Rıfat VURAN, Şükrü KÜPLÜLÜ, Ömer ÇAKIR, Fikri YAPICI, Murat KURTOĞLU, Yük.Müh.Mustafa ÖZCAN, Yaman ZORLUTUNA, Oğuz TAŞDEMİR, Kemal BAYAZIT
Sayfalar 33 - 36

9.
KAH'da Sol Ventrikül Doluş Basıncının Diyastolik Fonksiyonlara Etkisinin Pulsed Doppler Ekokardiyografi ile Belirlenmesi
Determination of the Influence of Left Ventricular Enddiastolic Pressure on Left Ventricular Filling Parameters by Pulsed Doppler Echocardiography in Patients with Coronary Artery Disease
Y.Osman YEŞİLDAĞ, Aysel ORAM, Sırrı KES, Erdem ORAM, Aydın KARAMEHMETOĞLU, Şevket UĞURLU
Sayfalar 37 - 39

10.
Çocukluk Çağında Perkütan Balon Pulmoner Valvoluplasti: "Oversize" Balon Uygulama Sonuçları
Percutaneous Transluminal Pulmonary Valvuloplasty in Children
Ümrah AYDOĞAN, Türkan ERTUĞRUL, Talat CANTEZ, Bahriye TANMAN, Rukiye EKER, Aygün DİNDAR
Sayfalar 40 - 43

11.
Akut Miyokard İnfarktüsünün Erken Dönemindeki Rezidüel İskeminin Dobutamin Stres Testi İle Gösterilmesi
Detection of Residual Ischemia Soon After Myocardial Infarction by Dobutamine Stress Testing
Cengiz ÇELİKER, Rasim ENAR, Orhan GEREN, Nuran YAZICIOĞLU, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 44 - 47

12.
Derleme Kalp Cerrahisi ve Yoğun Bakım Açısından Sağ Ventrikül Yetersizliklerine Bakış
Review Right Ventricular Failure in Cardiac Surgery and Intensive Care Medicine
Mehmet Salih BİLAL, Osman BAYINDIR, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 48 - 54

13.
Olgu Bildirileri Çocukluk Çağında Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlarının Azalması ile Birlikte Olan Ağır Aorta Darlığı: 3 olgunun bildirisi
Case Reports Critical Aortic Stenosis with Decreased Left Ventricular Systolic Function in the Pediatric Age Group
Selmin KARADEMİR, Arman BİLGİÇ, Muhsin SARAÇLAR
Sayfalar 55 - 58

14.
Cor Triatriatum'un Ekokardiyografik Tanısı
Echocardiographic Diagnosis of Cor Triatriatum
Muhsin SARAÇLAR, Nazan ÖZBARLAS, Süheyla ÖZKUTLU, İlhan GÜNAY
Sayfalar 59 - 61

15.
Üç Olgu Nedeni İle Açık Duktus Arteriosusun Cerrahi Olmayan Yöntemle Kapatılması
Transcatheter Closure of Patent Ductus Arteriosus: Successful Use in Three Pediatric Patients
Ümrah AYDOĞAN, Talat CANTEZ, Mehmet MERİÇ, Aygün DİNDAR, Bahriye TANMAN, Türkan ERTUĞRUL, Rukiye EKER
Sayfalar 62 - 64

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale