Sağ Ventrikül Yetersizliklerinin Tedavisinde Latissimus Dorsi Kasının Köpeklerde Kullanımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 33-36

Sağ Ventrikül Yetersizliklerinin Tedavisinde Latissimus Dorsi Kasının Köpeklerde Kullanımı

S.Fehmi KATIRCIOĞLU1, D.Süha KÜÇÜKAKSU1, Rıfat VURAN1, Şükrü KÜPLÜLÜ1, Ömer ÇAKIR1, Fikri YAPICI1, Murat KURTOĞLU1, Yük.Müh.Mustafa ÖZCAN1, Yaman ZORLUTUNA1, Oğuz TAŞDEMİR1, Kemal BAYAZIT1
Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Tıbbi Aletler Bakım-Onarım Merkezi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara

Bu deneysel çalışma, mekanik olarak sağ ventrikül yetersizliği yaratıldığında sağ ventriküle sarılan latissimus dorsi kasının sağ ventrikül fonksiyonlarını artırdığını göstermek için tasarlandı. pulmoner arter basınç ortalaması 20.25 mmHg olan (21, 19, 22, 19 mmHg) 4 köpek üzerinde çalışıldı. Mekanik olarak sağ kalp yetmezliği yaratıldıktan sonra pulmoner arter basınç ortalaması 6 mmHg'ye (7, 5, 6, 6 mmHg) düştü. Önceden çıkarılan Latissimus dorsi kası sağ ventriküle sarıldı ve Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi yapımı kas uyarıcısı ile asenkron olarak uyarıldı. En yüksek pulmoner arter değeri stimülatör 3 V ve 110 milisaniyeye ayarlandığı zaman alındı. Pulmoner arter basınç ortalaması 12 mmHg'ye (13, 11, 14, 10 mmHg) yükseldi (p<0.002).

Anahtar Kelimeler: Sağ kalp yetersizliği, kardiomiyoplasti, latissimus dorsi kası

Latissimus Dorsi Cardiomyoplasty in Right Ventricular Failure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
S.Fehmi KATIRCIOĞLU, D.Süha KÜÇÜKAKSU, Rıfat VURAN, Şükrü KÜPLÜLÜ, Ömer ÇAKIR, Fikri YAPICI, Murat KURTOĞLU, Yük.Müh.Mustafa ÖZCAN, Yaman ZORLUTUNA, Oğuz TAŞDEMİR, Kemal BAYAZIT. Latissimus Dorsi Cardiomyoplasty in Right Ventricular Failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 33-36
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale